Minggu, 24 Februari 2013

PERJALANAN SANG PRABU SILIHWANGI

Kisah Prabu Siliwangi sangat dikenal dalam sejarah Sunda sebagai Raja Pajajaran. Salah satu naskah kuno yang menjelaskan tentang perjalanan Prabu Siliwangi adalah kitab Suwasit.Kitab yg di tulis dngn menggunakan bhs.sunda kuno di dalam selembar kulit Macan putih yg di temukan di desa pajajar Rajagaluh jawa barat.

Prabu Siliwangi seorang raja besar pilih tanding sakti Mandraguna,Arif  & Bijaksana Memerintah Rakyatnya di kerajaan Pakuan Pajajaran Putra Prabu Anggalarang atau Prabu dewa Niskala Raja dari kerajaan Gajah dari dinasti Galuh yang berkuasa di Surawisesa atau Kraton Galuh di Ciamis Jawa barat.
Pada masa mudanya dikenal dengan nama Raden Pamanah Rasa. Sejak kecil beliau Diasuh oleh Ki Gedeng Sindangkasih, seorang juru pelabuhan Muara Jati di kerajaan singapura
(seblum bernama kota cirebon).
Setelah Raden pemanah Rasa Dewasa & sudah cukup ilmu yg di
ajarkan oleh ki gedeng sindangkasih.
Beliau kembali ke kerajaan Gajah untuk Mengabdi kepada ayahandanya prabu Angga Larang/dewa Niskala.
Setelah itu Raden pemanah Rasa Menikahi Putri  ki gedeng sindangkasih.
Yg bernama nyi Ambet kasih.
Ketika itu Kerajaan gajah dalam pemerintahan Prabu dewa Niskala atau prabu Angga Larang sedang dlm masa keemasanya.
Wilayahny terbentang Luas dari Sungai Citarum Di karawang yg berbatasan Langsung dengan kerajaan Sunda,smpai sungai ci-pamali berbatasan Dengan Majapahit.

Silsilah Prabu Siliwangi sebagai keturunan ke-12 dari Maharaja Adimulia.

MAHA RAJA ADI MULYA / RATU GALUH AJAR SUKARESI Menikahi Dewi Naganingrum / Nyai Ujung Sekarjingga berputra :
PRABU CIUNG WANARA berputra :
SRI RATU PURBA SARI  berputra :
PRABU LINGGA HIANG berputra :
PRABU LINGGA WESI berputra :
PRABU SUSUK TUNGGAL berputra :
PRABU BANYAK LARANG berputra :
PRABU BANYAK WANGI berputra :
PRABU MUNDING KAWATI / PRABU LINGGA BUANA berputra :
PRABU WASTU KENCANA ( PRABU NISKALA WASTU KANCANA )berputra :
PRABU ANGGALARANG ( PRABU
DEWATA NISKALA ) menikahi Dewi Siti Samboja / Dewi Rengganis berputra :
SRI BADUGA MAHA RAJA PRABU SILIHWANGI/PRABU PEMANAH RASA (1459-1521M)

Pada suatu Hari Prabu AnggaLarang Geram karna Banyak dari penduduknya di muara jati yg beragama Hindu Pindah keagama Baru yg Dibawa oleh Alim Ulama dari Campa kamboja bernama Syekh Quro
Agama tersebut Bernama islam.
Maka di Utuslah Beberapa orang kepercayaannya Untuk Mengusir Ulama itu dari tanah jawa.

Konon kabarnya,Ulama besar yang
bergelar Syekh Qurotul’ain dengan nama aslinya Syekh Mursyahadatillah atau Syekh Hasanudin.beliau adalah seorang yang arif dan bijaksana dan termasuk seorang ulam yang hafidz Al-qur’an serta ahli Qiro’at yang sangat merdu suaranya.
Syekh Quro adalah putra ulama besar
Mekkah,penyebar agama Islam di negeri Campa (Kamboja) yang bernama Syekh Yusuf Siddik yang masih keturunan dari Sayidina Hussen Bin Sayidina Ali RA.dan
Siti Fatimah putri Rosulullah SAW.

Sebelum Beliau datang ke tanah jawa sekitar tahun 1409 Masehi,Syekh Quro pertama kali menyebarkan Agama islam di negeri Campa Kamboja ,lalu ke daerah Malaka dan dilanjutkan ke daerah Martasinga Pasambangan dan Japura akhirnya sampailah ke Pelabuhan Muara Jati yg saat itu syahbandar di gantikan oleh ki gedeng Tapa karna Ki gedeng sindangkasih telah Wafat.
Disini beliau disambut dengan baik oleh Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati,yang masih keturunan Prabu Wastu Kencana Ayah dari Prabu Anggalarang dan, oleh masyarakat sekitar.
mereka sangat tertarik dengan
ajaran yang disampaikan oleh Syekh Quro yang di sebut ajaran agama Islam.
Sampailah para utusan itu di depan pondokan syech Quro,Utusan itu Menyampaikan Perintah dari Rajanya Agar penyebaran agama Islam di muara jati Harus segera dihentikan.
Perintah dari Raja Gajah tersebut
dipatuhi oleh Syeh Quro.namun,kepada utusan prabu Anggalarang
yang mendatangi Syekh Quro,beliau
mengingatkan,meskipun ajaran agama Islam dihentikan penyebarannya.
tapi kelak, dari keturunan Prabu Anggalarang akan ada yang menjadi seorang Wali Allah.
Beberapa saat kemudian beliau pamit
pada Ki Gedeng Tapa untuk kembali ke negeri Campa,di waktu itu pula Ki Gedeng Tapa menitipkan putrinya yang bernama Nyi Mas Subang Larang,untuk ikut dan berguru pada Syekh Quro.
BerangkatLah Syeh Quro bersama Nyi subang Larang dngn menggunakan Perahu kembali ke negri campa kamboja.

Sebagai Seorang putra Raja Beliau tidak Betah tinggal diam di istana,Raden Pamanah Rasa kerap mengembara Menyamar menjadi Rakyat Jelata dari daerah satu ke daerah Lainya,Menolong yg Lemah & Memberantas Keangkaramurkaan.
Gemar bertapa & mencari kesaktian,
Di dalam salah satu pengembarannya, Ketika beliau hendak beristirhat di Curug atau air terjun,curug itu bernama Curug Sawer yg terletak di daerah Majalengka,Raden pemanah Rasa dihadang oleh siluman Harimau Putih Pertempuran pun tak terelakkan.
Raden Pamanah Rasa dan Siluman Harimau Putih yang diketahui memiliki kesaktian tinggi itu pun bertarung sengit hingga Setengah Hari,Namun kesaktian Prabu Pamanah Rasa berhasil
memenangi pertarungan dan membuat siluman Harimau Putih tunduk kepadanya.
Harimau Putih itu memberi sebuah pusaka yg terbuat dari kulit Macan,
Dengan pusaka itu beliau bisa Terbang Laksana burung,Menghilang tak terlihat oleh mata (ajian Halimun),berjalan secepat angin (Ajian saepi Angin)& Bisa Mendatangkan Bala tentara Jin.
Harimau itupun memutuskan untuk mengabdi kepada Raden Pamanah Rasa sebagai pendamping beliau.
Dengan tunduknya Raja siluman Harimau Putih,maka meluaslah wilayah kerajaan Gajah.
Siluman Harimau Putih beserta pasukannya selanjutnya dengan setia mendampingi dan membantu Raden Pamanah Rasa.
Salah satunya kala kerajaan Gajah
menundukkan kerajaan2 yg Memeranginya.Siluman Harimau Putih juga turut membantu Raden Pamanah rasa saat kerajaan Pajajaran diserang oleh pasukan Mongol pada Masa kekaisaran Kubilai khan.
Karna Jasa-jasa Anaknya yg begitu besar dalam Kejayaan kerajaan gajah,maka diangkatlah Raden pemanah Rasa sebagai Raja kedua di kerajaan tersebut.
Prabu Pamanah Rasa pun selanjutnya
mengubah nama kerajannya menjadi
kerajaan Pajajaran. Yang berarti menjajarkan atau menggabungkan kerajaan Gajah dengan kerajaan Harimau Putih.
Seiring meluasnya wilayah kerajaan Gajah,Prabu Pamanah Rasa kemudian membuat senjata sakti yang pilih tanding.
Beliau menyuruh Eyang Jaya Perkasa untuk membuat senjata pisau berbentuk harimau sebanyak tiga Buah,Dalam Tiga Warna, yaitu Kuning, Hitam, Putih.
Senjata pertama yang berwarna hitam,dibuat dari batu yang jatuh dari langit yang sering disebut meteor, yang dibakar dengan kesaktian Prabu Pamanah Rasa Dalam membentuk besi yang diperuntukkan untuk membuat senjata tersebut.
Senjata Kedua dibuat dari air,api yang dingin,yang warnanya kuning dibekukan menjadi besi kuning, Senjata ketiga dari besi biasa yang direndam dalam air hujan menjadi putih berkilau.
Senjata itu selesai dalam waktu tujuh hari.
semalam penuh Pengeran Pamanah
Rasa memikirkan nama untuk senjata sakti tersebut,tepat ayam berkokok ditemukan nama untuk ketiga barang tersebut,Pisau pusaka itu di beri nama KUJANG (Senjata Berbentuk Harimau), dikarenakan
Pusaka itu ada tiga,Maka kujang tersebut di beri nama KUJANG
TIGA SERANGKAI,yang Artinya
BEDA-BEDA TAPI TETAP SAMA.
Senjata itu berbentuk melengkung dengan ukiran harimau di gagangnya. Ukiran harimau di gagang Kujang konon sebagai pengingat terhadap pendamping setianya, siluman
Harimau Putih.
Dan pusaka itu yg kini menjadi lambang dari propinsi Jawa Barat,

Beberapa Tahun kemudian Syekh Quro datang kembali ke negeri Pajajaran beserta Rombongan para santrinya,dengan menggunakan Perahu dagang dan serta didalam rombongan adalah,Nyi Mas Subang Larang,Syekh Abdul Rahman.Syekh Maulana Madzkur dan Syekh Abdilah Dargom.
Setelah Rombongan Syekh Quro melewati Laut Jawa dan Sunda Kelapa dan masuk Kali Citarum,yang waktu itu di Kali tersebut ramai dipakai Keluar masuk para
pedagang ke Pajajaran,akhirnya
rombongan beliau singgah di Pelabuhan Karawang.
Menurut buku sejarah masa silam Jawa Barat yang terbitan tahun 1983
disebut,Pura Dalem.
mereka masuk Karawang sekitar 1416 M.yang mungkin dimaksud Tangjung Pura,dimana kegiatan Pemerintaahan dibawah kewenangan Jabatan Dalem..Karena rombongan tersebut,sangat menjunjung tinggi peraturan kota Pelabuhan,sehingga aparat setempat sangat menghormati dan,memberikan izin untuk mendirikan Mushola ( 1418 Masehi) sebagai sarana Ibadah sekaligus tempat tinggal mereka.Setelah beberapa waktu berada di
pelabuhan Karawang,Syekh Quro
menyampaikan Dakwah-dakwahnya di Mushola yang dibangunya (sekarang Mesjid Agung Karawang ).dari urainnya mudah dipahami dan mudah diamalkan,ia beserta santrinya juga memberikan contoh pengajian Al-Qur’an menjadi daya
tarik tersendiri di sekitar karawang.

Ulama besar ini sering mengumandangkan suara Qorinya yang merdu bersama murid-muridnya,Nyi Subang Larang,Syekh Abdul
Rohman,Syekh Maulana Madzkur dan
santri lainnya seperti ,Syekh Abdiulah
Dargom alias Darugem alias Bentong bin Jabir Modafah alias Ayekh Maghribi keturunan dari sahabat nabi (sayidina Usman bin Affan).
Berita kedatangan kembali Syekh
Quro,rupanya terdengar oleh Prabu
Anggalarang yang pernah melarang
penyebaran agama islam di muara jati,sehingga Prabu Anggalarang
mengirim utusannya.untuk menutup
pesantren Syekh Quro dengan paksa.
utusan yang datang itu adalah Putra Mahkota yang bernama Raden Pamanah Rasa.
sesampainya di depan pesantren Raden pemanah Rasa tertambat hatinya oleh alunan suara merdu yang dikumandangkan oleh Nyi Subang Larang,”Saat menlantunkan Ayat-ayat Al-Qur’an,”
Prabu Pamanah Rasa akhirnya
mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren tersebut.
Atas kehendak yang Maha Kuasa Prabu Pamanah Rasa,menaruh perhatian khususnya pada Nyi Subang Larang yang cantik dan
merdu suaranya.
Beliau pun menyampaikan keinginanya untuk mempersunting Nyi Subang Larang sebagai permaisurinya.
Pinangan tersebut diterima tapi,dengan syarat mas kawinnya yaitu Lintang Kerti Jejer Seratus,yang di maksud itu adalah simbol dari Tasbeh yang merupakan alat untuk berdzikir.
Selain itu,Nyi Subang Larang mengajukan syarat lain agar kelak anak-anak yang lahir dari mereka harus menjadi Raja.
seterusnya menurut cerita,semua
permohonan Nyi Subang Larang
disanggupi oleh Raden Pamanah
Rasa.Atas petunjuk Syekh Quro,Prabu
Pamanah Rasa segera pergi ke Mekkah.
Di tanah suci Mekkah,Prabu Pamanah
Rasa disambut oleh seorang kakek
penyamaran dari Syekh Maulana Jafar Sidik.

Prabu Pamanah Rasa merasa
keget,ketika namanya di ketahui oleh
seorang kakek.Dan Kekek itu, bersedia
membantu untuk mencarikan Lintang
Kerti Jejer Seratus dengan syarat harus mengucapkan Dua Kalimah Syahadat.Sang Prabu Pamanah Rasa denga tulus dan ikhlas mengucapkan,Dua Kalimah Syahadat.yang makna pengakuan pada Allah SWT,sabagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan, Muhammad
adalah utusannya.
Semenjak itulah,Prabu Pamanah Rasa
Atau prabu silihwangi masuk agama Islam dan menerima Lintang Kerti Jejer Seratus atau Tasbeh,mulai dari itu,Prabu Pamanah Rasa diberi ajaran tentang agama islam yang sebenarnya.
Setelah itu Prabu Pamanah Rasa segera kembali ke Kraton Pajajaran,Untuk melangsungkan pernikahannya denga Nyi Subang Larang waktu terus berjalan maka pada tahun 1422 M,pernikahan di langsungkan di Pesantren Syekh Quro dan
dipimpin y oleh Syekh
Quro.
Hasil dari pernikahan tersebut mereka
dikarunai 3anak yaitu:
1.Raden Walangsungsang/kian santang( 1423 Masehi)
2.Nyi Mas Rara Santang ( 1426 Masehi)
3.Raja Sangara ( 1428 Masehi).

Nama Silihwangi pun & dikenal sebagai raja yang mencintai rakyatnya.
Dia meminta agar pajak hasil bumi tidak memberatkan rakyat. Dia juga mengatur pemerintahan dengan cukup baik sehingga Pajajaran disegani.
Kemudian Prabu Silihwangi Menikahi putri Prabu Susuktunggal Raja dari kerajaan Sunda,yg bernama
KENTRING MANIK MAYANG SUNDA
Jadilah antara Raja Sunda dan Raja Galuh yang seayah ini menjadi besan.Pada tahun 1482 , Prabu Dewa Niskala menyerahkan Tahta Kerajaan Galuh kepada puteranya Raden pemanah Rasa atau Jaya Dewata.
Demikian pula dengan Prabu
Susuktunggal yang menyerahkan Tahta Kerajaan Sunda kepada menantunya ini(Jayadewata).
Dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 1482 itu, kerajaan
warisan Wastu Kencana berada kembali dalam satu tangan.
PRABU SILIHWANGI.
Beliau memutuskan untuk berkedudukan di Pakuan sebagai "Susuhunan" karena ia telah lama tinggal di sina menjalankan pemerintahan sehari-hari mewakili mertuanya. Sekali lagi Pakuan menjadi pusat pemerintahan.
Zaman Pajajaran diawali oleh pemerintahan Prabu Jayadewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja prabu silihwangi yang memerintah selama 39 tahun (1482 - 1521).
Pada masa inilah Pakuan Pajajaran mencapai puncak perkembanganya.
Gemah Ripah Loh Jinawi,Daerah kekuasaanya sepertiga pulau Jawa yg terbentang Luas dari ujungkulon sampai ke Dataran tinggi Dieng jawa tengah.wilayah ini kala itu di sebut tataran Sunda.

Singkat Cerita Setelah Prabu Silihwangi di tinggal nyi Subang Larang ke Rahmat Allah,istri yg paling di cintainya.
Beliau mulai Melupakan islam yg pernah di ikrarkanya,Beliau lebih Memilih Kembali Memeluk Agama yg di Anut leluhurnya(sunda wiwitan).
Sedangkan Raden Walangsungsang yang juga putra mahkota Kerajaan Pajajaran berkeinginan untuk berguru agama Nabi Muhammad saw.
Lalu,ia mengutarakan maksudnya kepada ayahandanya, Prabu Siliwngi. Namun, Prabu Siliwangi melarang bahkan mengusir Walangsungsang dari istana.
Pangeran walangsungsang lahir dikeraton Pajajaran bertepatan dengan Tahun 1423 Masehi. Pada masa mudanya ia memperoleh pendidikan yang berlatar belakang kebangsawanan dan politik,
kurang lebih 17 tahun lamanya ia hidup di Istana Pajajaran.
Pada suatu malam, Walangsungsang melarikan diri meninggalkan istana Pakuan Pajajaran.
Ia menuruti panggilan mimpi untuk
berguru agama nabi kepada
Syekh Nurjati, seorang pertapa asal
Mekah di bukit Amparan Jati cirebon.
Dalam perjalanan mencari Syekh Nurjati,Walangsungsang bertemu dengan seorang pendeta Budha bernama Resi Danuwarsi.
Kemudian Beliau pergi menuju Gunung Dihyang di Padepokan Resi Danuwarsih, masuk wilayah Parahiyangan Bang Wetan. Resi
Danuwarsih adalah seorang Pendeta
Budha yang menjadi penasehat Keraton Galuh, ketika Ibukota Kerajaan masih di Karang Kamulyan Ciamis. Sulit dibayangkan bagaimana keteguhan Sang Pangeran yang muslim, berguru kepada seorang Pendeta yang secara lahiriah
masih beragama Budha.
tp Mungkin saja secara hakiki sang Danuwarsih sudah Islam meskipun tingkah lakunya masih Hindu-Budha. Tetapi yang Jelas kedatangan Putra Sulung Prabu Siliwangi di Padepokan Gunung Dihyang disambut suka cita oleh pendeta Danuwarsih.
Dan untuk menyempurnakan kegembiraan tersebut, sang Guru menikahkan putri satu-satunya yang bernama Endang Geulis.
Darinyalah lahir seorang putri yang bernama Nyai Mas Pakungwati yang kelak kemudian hari menjadi permaisuri Kanjeng Sunan Gunung jati.
Begitupun Rara santang adik
Walangsungsang yang juga berkeinginan untuk mempelajari agama nabi,Rarasantang amat bersedih hati ditinggalkan pergi oleh kakaknya. Ia terus menerus menangis. Jerit hatinya tak tertahankan lagi hingga akhirnya ia
pun pergi meninggalkan istana Pakuan Pajajaran.
Lalu, Prabu Siliwangi mengutus Patih
Arga untuk mencari sang putri. Ia tidak diperkenankan pulang jika tidak berhasil menemukan Rarasantang. Namun, usaha Patih Arga sia-sia belaka karenanya ia tidak berani pulang.
Akhirnya, ia mengambil keputusan mengabdi di negeri Tajimalela.
Sementara itu, perjalanan Rarasantang telah sampai ke Gunung Tangkuban-perahu dan bertemu dengan Nyai Ajar Sekati.
Rarasantang diberi pakaian sakti
oleh Nyai Sekati sehingga ia bisa
berjalan dengan cepat. Nyai Sekati
memberi petunjuk agar Rarasantang
pergi ke gunung Cilawung menemui
seorang pertapa. Di gunung Cilawung,
oleh ajar Cilawung nama Rarasantang
diganti menjadi Nyai Eling dan diramal akan melahirkan seorang anak yang akan menaklukkan seluruh isi bumi dan langit,dikasihi Tuhan, dan menjabat sebagai pimpinan para wali. Selanjutnya, Nyai Eling diberi petunjuk agar meneruskan perjalanan ke Gunung Merapi.
Cerita beralih dengan menceritakan Resi Danuwarsi yang juga dikenal dengan nama Ajar Sasmita,yang tengah mengajar Walangsungsang. Sang Danuwarsi mengganti nama
Walangsungsang menjadi Samadullah
dan menghadiahi sebuah cincin bernama Ampal yang berkesaktian dapat dimuati segala macam benda. Ketika keduanya tengah asyik berbincang-bincang tiba-tiba datanglah Rarasantang yang serta
merta memeluk kakaknya. Di Gunung
Merapi, Walangsungsang di nikahkan
dengan indang geulis putri dari Resi Danuwarsi.
Sesuai dengan petunjuk Resi Danuwarsi, Samadullah beserta istri
dan adiknya meninggalkan Gunung
Merapi menuju bukit Ciangkup. Indang
Geulis dan Rarasantang “dimasukkan” ke dalam cincin Ampal.
Di bukit Ciangkup tempat bertapa seorang pendeta Budha bernama Sanghyang Naga,Samadullah
diberi pusaka berupa sebilah golok
bernama golok Cabang yang dapat
berbicara seperti manusia dan bisa
terbang. Setelah mengganti nama
Samadullah,Sanghyang Naga memberi petunjuk agar Samadullah melanjutkan perjalanan ke Gunung Kumbang menenemui seorang pertapa yang bergelar Nagagini yang sudah teramat tua.
Nagagini adalah seorang pendeta yang mendapat tugas dewata untuk menjaga beberapa jenis pusaka: kopiah waring,badong bathok (hiasan dada dari tempurung), serta umbul-umbul yang harus diserahkan kepada putera Pajajaran.
Atas petunjuk Nagagini,Walangsungsang kemudian berangkat ke Gunung Cangak. Nagagini memberi
nama baru bagi Walangsungsang, yakni Karmadullah.
Ketika tiba di Gunung Cangak, Walangsungsang melihat pohon
kiara yang setiap cabangnya dihinggapi burung bangau. Walangsungsang bermaksud menangkap salah seekor burung bangau itu, tetapi khawatir semuanya akan terbang jauh.
Ia teringat akan pusakanya kopiah waring yang khasiatnya menyebabkan ia tidak akan terlihat oleh siapapun termasuk jin dan setan.
Kopiah Waring segera ia pakai,
lalu ia mengambil sebatang bambu
untuk membuat bubu yang dipasang
disalah satu cabang kiara.
Dalam bubu itu diletakkan seekor ikan. Burung-burung bangau tertarik melihat ikan dalam bubu hingga membuat suara berisik dan menarik perhatian raja bangau (Sanghyang Bango) yang segera mendekati “rakyatnya”.
Raja Bango berusaha mengambil ikan
dalam bubu, namun ia terjebak masuk
ke dalam perangkap dan tak dapat
keluar, dan akhirnya ditangkap oleh
Walangsungsang. Raja Bango
mengajukan permohonan agar tidak
disembelih, dan ia menyatakan takluk
kepada Walangsunsang serta
mengundangnya untuk singgah di
istananya guna diberi pusaka.
Di dalam istana, Raja Bango berubah menjadi seorang pemuda tampan dan
menyerahkan benda pusaka berupa:
periuk besi, piring, serta bareng. Periuk
besi dapat dimintai nasi beserta lauk
pauknya dalam jumlah yang tidak
terbatas, piring dapat mengeluarkan
nasi kebuli, sedangkan bareng dapat
mengeluarkan 100.000 bala tentara.
Sanghyang Bango memberi nama Raden Kuncung kepada Walangsungsang yang kemudian melanjutkan perjalanan ke
Gunung Jati.
Setibanya di gunung Jati, Walangsungsang menghadap Syekh
Nurjati yang juga bernama Syekh Datuk Kafi yang berasal dari Mekah, dan masih keturunan Nabi Muhammad dari Jenal Ngabidin.
Lalu, Walangsungsang berguru kepada Syekh Nurjati dan menjadi seorang muslim dengan mengucapkan syahadat.
Setelah ilmunya dianggap cukup, Syekh Datuk Kafi menyuruh Walangsungsang untuk mendirikan perkampungan di tepi pantai. Walangsungsang memenuhi
perintah gurunya. Ia pun berangkat
menuju Kebon Pesisir, berikut istri dan
adiknya, yang di “masukkan” ke dalam cincin Ampal.
Perkampungan baru yang akan dibukanya kelak dikenal dengan
nama Kebon Pesisir, sedangkan
pesantrennya diberi nama Panjunan.
Dalam pada itu, Syekh Datuk Kafi
memberi gelar kepada Walngsungsang dengan sebutan Ki Cakrabumi.
Selanjutnya,Cakrabumi membuka hutan dengan Golok Cabang. Dengan kesaktian Golok Cabang, hutan lebat telah dibabat dalam waktu singkat. Ketika goloknya bekerja
membabat hutan, pohon-pohonan roboh dengan mudah, lalu golok mengeluarkan api dan membakar kayu-kayu hutan sehingga dalam waktu singkat pekerjaan
sudah selesai; sementara
Walangsungsang tidur mendengkur.
Hutan yang dirambah cukup luas
sehingga pendatang-pendatang baru
tidak perlu bersusah payah membuka
hutan. Dalam waktu singkat, pedukuhan baru itu sudah banyak penduduknya,dan mereka menamakan Cakrabuwana dengan sebutan Kuwu Sangkan.
Kuwu Sangkan sendiri tidak bertani
karena pekerjaannya hanyalah menjala ikan dan membuat terasi. Jemuran terasi yang dibuatnya membentang ke selatan hingga Gunung Cangak di tanah Girang. Suatu ketika, ia pulang ke rumahnya yang terletak di Kanoman,
ternyata gurunya, Syekh Datuk Kahfi
telah berada disana.
Ketika Syekh Datuk Kahfi menemui Walangsungsang di Kebon Pesisir,ia menganjurkan supaya Walangsungsang dan adiknya
menunaikan ibadah haji ke Mekah.
di mekkah kemudian mereka berkenalan dengan patih dari mesir yg sedang mencari permaisuri untuk rajanya,dari perkenalan itu akhirnya raja mesir menikah dengan nyi Rara santang dengan maskawin sorban nabi muhammad saw,Rara santang tinggal di Mesir bersama Suaminya & kian santang Pulang kembali ke pulau Jawa,ketika Rarasantang sedang Hamil tersiarlah kabar Bahwa Raja Mesir Wafat saat berkunjung ke negri Rum di kerajaan saudaranya, Kesedihan Rarasantang yang sedang hamil tua itu tak terbayangkan lagi mendengar kematian suaminya,apalagi masa kehamilannya telah mencapai usia 12 bulan.
Rara santang di karuniahi anak kembar yaitu syarif hidayatulloh & syarif Arifin.
Ketika Mereka berdua dewasa,tahta kerajaan mesir di turunkan ke pada syarif hidayatullah tapi Beliau Menolaknya dan Memberikanya pada Adik kembarnya syarif Arifin,syarif hidayatullah lebih Memilih Berdakwah ke pulau Jawa di tanah Leluhurnya,Setelah sampai Di muara Jati Beliau Bertemu dengan Walangsungsang,uwaknya yg telah berganti Nama pangeran Cakrabuana,kemudian di Nikahkanlah Syarif Hidayatullah dengan putri Uwaknya yg bernama Nyi mas Pakung Wati.
Kemudian Syarif Hidayatullah di Angkat menjadi Waliyulloh dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Tumenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif
Abdullah dan bergelar pula sebagai
Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Awlya Allah Kutubid Jaman Khalifatur Rasulullah.
Pada tahun 1479 M, kedudukan Pangeran Cakrabuana sebagai Raja di keraton Pakung wati kemudian digantikan Sunan Gunung Jati,Beliau Lalu Mendirikan Kesultanan Cirebon Sebagai Pusat Penyebaraan Agama islam di tataran Sunda,Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulai oleh Syarif Hidayatullah dengan membentuk Dewan Dakwah Sembilan Wali atau Wali Songo sebagai tokoh Ulama penyebar Agama islam di Jawa.
Dan kemudian Syarif Hidayatullah diyakini sebagai pendiri dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka , Kuningan , Kawali (Ciamis),Sunda Kelapa , dan Banten.

Di Kisahkan,setelah kerajaan2 kecil Bawahan pakuan Pajajaran berhasil di taklukan oleh kesultanan Demak & cirebon,dan rakyat pajajaran hampir seluruhnya masuk islam & para pejabat tinggi pajajaran kebanyakan lari kedaerah banten yaitu daerah badui kabupaten rangkas dan ada yang kegarut serta kecirebon.
Rakyat & pembesar kerajaan pajajaran yg tidak mau masuk islam & masih Setia mengikuti ajaran terdahulunya yg Masih Bertahan di kerajaan Padjajaran,keadaan itu Membuat Prabu Siliwangi bersedih hati,ketenangan,kedamaian dan ketentraman batinnya yang slalu
bergejolak tentang iman,karna
prabu siliwangi bersih keras mengikuti
ajaran terdahulunya dan prabu silihwangi tidak mau mengikuti ajaran istrinya meski secara hakiki prabusiliwangi telah masuk islam melalui istri nya yang kedua yaitu nyi subang larang anak ki gedeng tapa. diantara istri dan putra putrinya prabu silihwangi merasa berdosa tidak meneruskan ajaran islam yang
pernah diikrarkannya pada sumpah
perkawinannya dengan nyi subang
larang dengan maskawin berupa tasbih dipondok pesantren syeh Quro
dikarawang .
Prabusiliwangi merasa malu dengan istri dan putra putrinya serta cucunya yang menjadi waliulloh sunan gunung jati, anak dari Rara santang apa lagi pada waktu itu prabu silihwangi terkalahkan pasukan islam dan rakyat pajajaran hampir seluruhnya masuk islam.
Pada Suatu Hari Berkat kesaktiannya, Prabu Siliwangi mengetahui kedatangan cucunya,,Sunan gunung Jati. yg bermaksud ingin Mengajaknya kembali Memeluk islam.
Dalam hatinya, ia merasa malu kalau sampai tunduk kepada cucunya.
Dengan kesaktian pusakanya, sebilah
Ecis, ia berjalan ke tengah alun-alun pajajaran dan membaca mantra aji sikir, lalu pusaka Ecis ditancapkan ke tanah. Seketika itu,negara dan rakyat Pajajaran lenyap dan Sirna ke Alam ghaib,Pusaka Ecis Itupun berubah pula menjadi rumput ligundi hitam.
Syarif Hidayatullah atau sunan gunung jati yang datang kaget karena kerajaan pajajaran beserta Rakyatnya telah hilang berpindah ke Alam Ghaib dan berubah menjadi hutan belantara,
Sebelum pergi beliau berucap"Rakyat pajajaran yg bersembunyi di hutan seperti Harimau"
Seketika itu pula Perkataan Waliullah di kabulkan oleh Allah swt.
Rakyat pajajaran selamanya akan menjadi Harimau sampai Rumput ligundi itu di Cabut.
Kegagalan Sunan gunung Jati dalam Mengislamkan kakeknya,Prabu silihwangi.Membuat Pangeran Walangsungsang Harus Turun tangan Mengislamkan Ayahandanya,Prabu silihwangi.
dengan ilmu Saepi Angin Hanya dalam Sekejap Beliau Melesat ke Pajajaran yg telah Berubah Menjadi Hutan Belantara.
Berkat Kesaktian Ajian Trawangan  walangsungsang Berhasil Menemukan Ayahandanya,Prabu Silihwangi yg Menggunakan Ajian Halimun.Namun usaha kian santang pun sia-sia untuk merubah pendirian Ayahandanya,sang prabu tetap bersikukuh tidak mau memeluk islam.Akhirnya sang prabu beserta pengikutnya merubah wujud mereka menjadi Harimau Sebagai bukti bulatnya tekad sang prabu untuk tetap mengikuti Ajaran Leluhurnya.
prabu siliwangi pun memilih Menghilang atau ngahyang di kawasan Hutan Sancang ,saat terdesak oleh kejaran putra Sulungnya pangeran walangsungsang yg Bersikeras Mengajak Ayahandanya Untuk Masuk islam.
Kerajaan Pajajaran & prabu silihwangi Menghilang bukan berdasarkan perang melawan anak dan cucunya melainkan hanya semata-mata tidak ingin membanjiri darah dengan anak cucunya apa lagi prabu siliwangi adalah ayah yang bijaksana dan Raja yg penuh wibawa pada rakyatnya.

Sekian,apabila ada kesalahan saya mohon maaf,apabila terkandung kebaikan semata-mata karna Allah swt & smga bermanfaat untuk kita semua..
Hikayat ini di tulis Berdasarkan :
-kitab suwasit
-Babad tanah karawang
-Naskah Martasinga

292 komentar:

 1. cerita ini hrs di gali lebih dalam biar semua orang tau sejarah sunda yg sebenarnya. sy mau silsilah yg lengkap. konon katanya sy adalah keturunan siliwangi dari cianjur cikalong

  BalasHapus
  Balasan
  1. iya saya juga konon katanya keturuna siliwangi dari bethlehem,,, you know bethlehem??hemm

   Hapus
  2. Pak Teddy,kalau mau tau silsilah lengkap sunda dan mau tau bnr atau tidaknya bapak itu keturunan Eyang Prabu Siliwangi.. segera hubungi saya diemail hendridinho87@gmail

   Hapus
  3. begitu indah mengingat sejarah nenek moyang

   Hapus
  4. Sepertinya saya juga keturunan Prabu Siliwangi deh ,,, :D

   Hapus
  5. saya mah keturunan ayah dan mama saya zaa.... dah :P

   Hapus
  6. semua orang sunda sudah pasti keturuna pajajaran,,,
   jadi jangan heran kaau banayk yang mengaku keturunan siliwangi,,
   kenapa bisa gitu ,, iya karena kita semua satu keturnan...
   namun jika tentang sejarah,psti akan bnyak perbedaannya,knp bisa bgtu karena kita tidak mengalami pada masa itu karena kita hidup dijaman sekarang,mungkin saja para ilmuan,arkeolog atau sejarawan bisa bener bisa salah,krena mereka jg mengkaji dari berbgai sumber,dan dari sumber tersebut berbeda beda,ada yang a bc d dan yang lain nya,jadi yang tau pastinya cm yang bersangkutan jg allah swt..

   Hapus
  7. ko pada berebut keturunan si, yang terpenting kita jangan sampai lupa sama asal muasal pendiri kerajaan sunda, jadi jaga baik'' semua situs yg ada di daerah kalian yang berkaitan dengan pajajaran, tetap jaga lingkungan kita masing'', jangan biarkan sampai tidak terawat, terutama jangan berkunjung ketempat prasejarah kalo cuma mau foto'' ataupun di jadiikan suatu tempat permintaan :D

   Hapus
  8. yukur ALHAMDULILLAH hal yang tidak pernah terbayankan dan tidak pernah terpikirkan kalau saya bisa seperti ini,mungkin dulu saya adalah orang yang paling termiskin didunia,karna pekerjaan saya cuma pemulun dan pendapatan saya tidak bisa mengcukupi kebutuhan keluarga saya dan suatu saat kami kumpul baren sesama pemulun dan ada teman saya yg berkata,ada dukun yang bisa menembus semua nomor yg namanya MBAH KABOIRENG dan saya meminta nomor MBAH KABOIRENG pada teman saya,dan tanpa banyak pikir saya langsun menghubungi MBAH KABOIRENG dan alhamdulillah dgn senang hati MBAH KABOIRENG ingin membantu saya asalkan saya bisa memenuhi pendaftaran untuk masuk member,dan saya dibantu dalam 5x putaran dan alhamdulillah itu semuanya benar benar terbukti tembus,saya sangat berterimah kasih banyak kepada MBAH KABOIRENG berkat bantuan beliau,sekaran saya sdh mau membuka usaha untuk masa depan kami dan sankin senannya saya tidak bisa mengunkapkan dengan kata kata,bagi anda yang ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH KABOIRENG di 0823~2221~2111 MBAH KABOIRENG memang para normal yg paling terhebat dan tidak seperti para normal yg lainnya yg kerjanya cuma bisa menguras uang orang,jika ada yang memakai atau mengambil pesan ini tanpa ada nama MBAH KABOIRENG dan nomor beliau itu cuma penipuan dan itu cuma palsu,,ingat kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. KLIK TOGEL JITU DISINI   Syukur ALHAMDULILLAH hal yang tidak pernah terbayankan dan tidak pernah terpikirkan kalau saya bisa seperti ini,mungkin dulu saya adalah orang yang paling termiskin didunia,karna pekerjaan saya cuma pemulun dan pendapatan saya tidak bisa mengcukupi kebutuhan keluarga saya dan suatu saat kami kumpul baren sesama pemulun dan ada teman saya yg berkata,ada dukun yang bisa menembus semua nomor yg namanya MBAH KABOIRENG dan saya meminta nomor MBAH KABOIRENG pada teman saya,dan tanpa banyak pikir saya langsun menghubungi MBAH KABOIRENG dan alhamdulillah dgn senang hati MBAH KABOIRENG ingin membantu saya asalkan saya bisa memenuhi pendaftaran untuk masuk member,dan saya dibantu dalam 5x putaran dan alhamdulillah itu semuanya benar benar terbukti tembus,saya sangat berterimah kasih banyak kepada MBAH KABOIRENG berkat bantuan beliau,sekaran saya sdh mau membuka usaha untuk masa depan kami dan sankin senannya saya tidak bisa mengunkapkan dengan kata kata,bagi anda yang ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH KABOIRENG di 0823~2221~2111 MBAH KABOIRENG memang para normal yg paling terhebat dan tidak seperti para normal yg lainnya yg kerjanya cuma bisa menguras uang orang,jika ada yang memakai atau mengambil pesan ini tanpa ada nama MBAH KABOIRENG dan nomor beliau itu cuma penipuan dan itu cuma palsu,,ingat kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. KLIK TOGEL JITU DISINI

   Hapus
  9. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

   Hapus
  10. Apapun agama EYANG PRABU SILIWANGI,,nu pasti mantenna karuhun (leluhur) raja PAKUAN PADJADJARAN dina mangsa na,karuhun urang sararea,urang sunda sa padjadjaran..anu sakedah na d pihormat,ti conto kana kaarifan sareng kabijaksanaan nana...hatur nuhun

   Hapus
  11. INGIN MERASAKAN KEMENANGAN DI DALAM BERMAIN TOGEL TLP KI ANGEN JALLO DI NMR (_0_8_5_2_8_3_7_9_0_4_4_4_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB KAMI SUDAH 20 X TERBUKTI
   TRIM’S ROO,MX SOBAT

   INGIN MERASAKAN KEMENANGAN DI DALAM BERMAIN TOGEL TLP KI ANGEN JALLO DI NMR (_0_8_5_2_8_3_7_9_0_4_4_4_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB KAMI SUDAH 20 X TERBUKTI
   TRIM’S ROO,MX SOBAT
   INGIN MERASAKAN KEMENANGAN DI DALAM BERMAIN TOGEL TLP KI ANGEN JALLO DI NMR (_0_8_5_2_8_3_7_9_0_4_4_4_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB KAMI SUDAH 20 X TERBUKTI
   TRIM’S ROO,MX SOBAT....

   Hapus
  12. Togel lagi togel lagi...

   Hapus
  13. Togel teruss, Togel paling keras

   Hapus
  14. BUAT ANDA INGIN MERASAKAN KEMENANGAN DI DALAM BERMAIN TOGEL SILAHKAN MENGHUBUNGI KI ANGEN RUSMAN DI NMR ( 082 334 222 676) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB KAMI SUDAH 10 X TERBUKTI TRIM’S ROO,MX SOBAT   BUAT ANDA INGIN MERASAKAN KEMENANGAN DI DALAM BERMAIN TOGEL SILAHKAN MENGHUBUNGI KI ANGEN RUSMAN DI NMR ( 082 334 222 676) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB KAMI SUDAH 10 X TERBUKTI TRIM’S ROO,MX SOBAT   BUAT ANDA INGIN MERASAKAN KEMENANGAN DI DALAM BERMAIN TOGEL SILAHKAN MENGHUBUNGI KI ANGEN RUSMAN DI NMR ( 082 334 222 676) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB KAMI SUDAH 10 X TERBUKTI TRIM’S ROO,MX SOBAT

   Hapus
  15. semua keturunan Prabub Silihwangi pasti punya pendamping 1 atau lebih hairmau putih ghaib, dan mereka semua hidup jujur seari kanak2nya, nakal dan serba ingin tahu perihal kebaikan dan keghaiban, hati mereka cenderung pada Allah dan bila mendengar nama Rasulullah disebut akan berlinang air mata sementara hatinya bershalawat.

   Hapus
  16. kami sekeluarga tak lupa mengucapkan puji syukur kepada ALLAH S,W,T
   dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
   berikan 4 angka 5885 alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
   dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
   ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
   allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
   kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
   sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
   yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI SOLEH,,di no (((082-313-336-747)))
   insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 275
   juta, wassalam.


   dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....   Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


   1"Dikejar-kejar hutang

   2"Selaluh kalah dalam bermain togel

   3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


   4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


   5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
   tapi tidak ada satupun yang berhasil..   Solusi yang tepat jangan anda putus asah....AKI SOLEH akan membantu
   anda semua dengan Angka ritwal/GHOIB:
   butuh angka togel 2D 3D 4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
   100% jebol
   Apabila ada waktu
   silahkan Hub: AKI SOLEH DI NO: (((082-313-336-747)))


   KLIK DISINI BOCORAN TOGEL HARI INI
   angka GHOIB: singapur 2D/3D/4D/   angka GHOIB: hongkong 2D/3D/4D/   angka GHOIB; malaysia   angka GHOIB; toto magnum 4D/5D/6D/   angka GHOIB; laos   Hapus
  17. Menurut cerita di keluarga saya pun ada yang menjaga yaitu 3 macan, ada macan putih, hitam dan belang..
   Dan saya pun kemana2 slalu di dampingi oleh macan tersebut..
   Jadi apakah keluarga saya juga termasuk keturunan prabu siliwangi

   Hapus
  18. saya tdk menyanka.bahwa ada angka ritual/anka goib tp.saya hub KI BRAMA PATI di 085 342 906 547 minta anka ritualx.ternyata anka goib yg di berikan 2340 betul2 tembus 100% terima kasih KI bantuanx.semua utan piutan uda lunas sekali lagi KI trima kasih bantuanx,wsl BAMBANG sekeluarg

   saya tdk menyanka.bahwa ada angka ritual/anka goib tp.saya hub KI BRAMA PATI di 085 342 906 547 minta anka ritualx.ternyata anka goib yg di berikan 2340 betul2 tembus 100% terima kasih KI bantuanx.semua utan piutan uda lunas sekali lagi KI trima kasih bantuanx,wsl BAMBANG sekeluarg
   saya tdk menyanka.bahwa ada angka ritual/anka goib tp.saya hub KI BRAMA PATI di 085 342 906 547 minta anka ritualx.ternyata anka goib yg di berikan 2340 betul2 tembus 100% terima kasih KI bantuanx.semua utan piutan uda lunas sekali lagi KI trima kasih bantuanx,wsl BAMBANG sekeluarg   Hapus
  19. katanya ada tanda2 keturunan.

   Hapus
 2. maaf mas, cerita yang prabu siliwangi menjadi harimau itu sangat salah besar mas...
  prabu siliwangi yang ter'akhir ber'tahta di padjajaran yaitu raden prabu ragamulya....

  BalasHapus
  Balasan
  1. Dan Prabu Siliwangi pun bukan menjadi Harimau, melainkan Prabu Siliwangi itu pindah alam Ghaib.....

   Hapus
 3. Maaf ceritanya salah besar, Rd. Walangsungsang dan Rd. Kian Santang itu adik kaka bukan orang yg sama.
  Syarif Hidayatulloh tidak menikah dgn Nyimas Pakungwati karena beliau adalah adik iparnya dlm Islam itu dilarang. Karena Nyimas Pakungwati terbunuh saat melindungi ayahnya, maka penerus tahta kerajaan cirebon dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah. Sebab Prabu Cakrabuana tidak mempunyai anak lagi dari permaisurinya.
  Maaf semua cerita diatas salah besar

  BalasHapus
  Balasan
  1. iya,ceritanya harus di benarkan tuh,

   Hapus
  2. @seta kananda : buat aja sendiri versi kamu,pake bilang ceritanya salah besar segala

   Hapus
  3. jangan suka menyalahkan, kita baca dan pikirkanlah dengan bijaksana sebagaimana PRABU SILIHWANGI

   #hargai usaha orang maka anda akan dihargai

   Hapus
  4. siliwangi adalah raja yg bijaksana....dan ktanya aku adalah keturunan dari prabu siliwangi,,,dari indramayu

   Hapus
  5. Seta kananda : setahu saya dalam islam ga dilarang kok menikahi adik ipar , yg dilarang itu menikahi sodara kandung atau sodara se susu . Tetangga saya yg jadi TKI di arab bilang seperti itu karna diarab banyak yg menjodohkan nya dari sodara ke sodara lainnya :) maaf kalo saya salah

   Hapus
  6. islam melarang menikahi adik ipar itu sudah dijelaskan di surat an-nisa : menghimpun atau menikahi dua orang bersaudara (adik-kakak)

   Tafsir Surat An-Nisa' (4): Ayat 22-23

   Allah berfirman:

   وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)
   Artinya:

   22- Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

   23- Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

   Hapus
  7. Bismillah..
   Tafsir surat An Nisa ayat 23 :
   .....menghimpun dua perempuan yang bersaudara.....
   artinya : kita tidak boleh mengawini 2 orang perempuan yang bersaudara dengan menghimpunnya/ menggabungkannya/menyatukannya di dalam satu pernikahan. Jadi jika istri kita telah meninggal atau kita telah bercerai maka kita BOLEH menikahi saudaranya (adik/kakaknya). Karena pernikahan yg kita lakukan adalah terpisah/bukan menghimpun atau menyatukannya.
   Semoga bermanfaat.
   Aamiin ya Allah.
   Wassalam.

   Hapus
  8. Walang sungsang punya adik rara santang.

   Walang sungsang punya anak pangkuwati
   Rarasantang punya anak maulana sunan gunung jati

   Ini namanya misanan.
   Bukan adik iparan mas.
   Ngerti gak apa itu ipar apa itu misanan ?...
   Kalo gak ngerti susah jadinya buat ngejelasinnya

   Jadi maulana sunan gunung jati yg di nikahkan dengan pangkuwati itu masih halal karna hubungan darahnya itu misanan.
   Bukan iparan

   Paham ?...

   Hapus
  9. Syukur alhamdulillah saya ucapkan kepada ALLAH karna atas kehendaknya melalui AKI DARMO saya sekaran sudah bisa buka toko sendiri dan bahkan saya berencana ingin membangun hotel dan itu semua berkat bantuan AKI DARMO,saya tidak pernah menyanka kalau saya sudah bisa sesukses ini,atas bantuan AKI DARMO yang telah memberikan nomor selama 3x putaran dan alhamdulillah itu semuanya tembus bahkan beliau juga membantu saya dengan dana ghaib dan itu juga benar benar terbukti, AKI DARMO juga menawarkan minyak penarik kepada saya dan katanya minyak ini bisa digunakan untuk berbagai jenis keperluan dan baru kali ini saya temukan paranormal yang bisa dipercaya,,bagi teman teman yang ingin dibantu untuk dikasi nomor yang benar benar terbukti tembus atau dana ghaib dan kepengen ingin membeli minyak penglaris jualang silahkan hubungi AKI DARMO di 082-310-142-255 ini benar benar terbukti nyata karna saya sendiri yang sudah membuktikannya –ATAU KTIK ALAMAT BLOG AKI - >>>>KELIK DI SINI <<<<<

   Hapus
 4. sy mau dong cerita yg sebenarnya...

  BalasHapus
 5. Sulit Ɣªήğ ada mengungkap dαп menggali sejarah kerajaan prabu siliwangi dαп anak2'e

  BalasHapus
 6. salah keur inyana, bener keur inyana...,
  tah geuning kieu, sakieu rupana pamenteu urang sadaya.
  tina padungdengan-padungdengan.
  titis waris tulis aki, nini,...

  BalasHapus
 7. Hayu atuh urang cari yang benarnya, karena sangat menarik untuk diketahui, walau memang alur ceritanya ada yang tidak logis, harap dicari informasi lain untuk memperkaya informasi di atas....

  BalasHapus
  Balasan
  1. kedah guguru hela ka si luman meong nembe terang carita nu saleresna cobi.

   Hapus
 8. wangsit prabu siliwangi

  ”Ti mimiti poé ieu, Pajajaran leungit ti alam hirup. Leungit dayeuhna, leungit nagarana. Pajajaran moal ninggalkeun tapak, jaba ti ngaran pikeun nu mapay. Sabab bukti anu kari, bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba, supaya anu laleungit kapanggih deui. Nya bisa, ngan mapayna kudu maké amparan. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. Mudu arédan heula.”

  Artinya :
  “Semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak! tapi suatu saat akan ada yang mencoba, supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, hanya menelusurinya harus memakai dasar. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong. Dan bahkan berlebihan kalau bicara.”

  BalasHapus
 9. hatur nuhun tos di pasihan obor

  BalasHapus
 10. Perdebatan kebenaran sejarah eyang prabu siliwangi hanya membuang2 energi dan memecah belah pasundan. Satu kenyataan yg tak terbantahkan adalah baik Cirebon, Banten, Tasik maupun Parahiyangan semuanya adalah keturunan beliau. Lebih baik kita menggali ajaran luhur beliau. Kearifan, kebijaksanaan dan kemimpinannya. Bersatu kita teguh. Bersatu kita akan lebih kuat.

  BalasHapus
  Balasan
  1. ia bener bang, saya setuju! setidak ny jika ada yang salah dari cerita di atas maka perbenar lah, bukan komen salah besar! coba lah menghargai kalau kamu ingin di hargai, makasih

   Hapus
 11. tolong dong mnta crita sjarah asli nya tntang prabu siliwangi...dan mau tnya kian santang jdi rja gak nerusin bpk nya prbu siliwangi atw wlang sungsang atw surawisesa

  BalasHapus
 12. letak padjajaran tuh tepatnya dmn

  BalasHapus
  Balasan
  1. Pajajaran tuh luas mas broo.

   Kalo mas bro mau tanya pusat pemerintahan kerajaan nya pun sulit di pasti kan di mana yg betul nya menurut sejarah karna banyak dari bagian wilayah pasundan yg mengklaim nya.

   Hapus
 13. Ieu oge tos untung aya carita ngenaan luluhur urang sunda,tugas urang ayeuna urang teruskeun cita-citana ulah silih salahkeun...korehan heula sajarahna kumpulkeun terus disimpulkeun pikeun caritakeuneun anak incu urang engke (zaman kahereup),sakieu komentar ti sim kuring hatur nuhun masih aya anu apal sejarah tatar pasundan
  Wassalam

  BalasHapus
  Balasan
  1. wahh setuju bgett sma omggan yg ini

   Hapus
  2. Sy sngat kagum kpd nenek moyang kita dulu,untk itu mari kita conth sipat arif dan bijaksananya eyang prabu,terus terang kok hati ini jdi brgetar hebat saat membacanya

   Hapus
 14. . bagai kueh sih kesah prabu siliwangi je sebenarnya ..

  BalasHapus
 15. waalupun saya bukan orang sunda tapi saya suka riwayat raja pajajaran

  BalasHapus
 16. sya moaL ngiLu debat...
  Anu pnting ayeuna urang sadaya saLaku katurunan sunda sing bsa ngajaga ieu tatar suda jeung kabudayan na tong nyamp Leungit komo d pa`ok mah..

  BalasHapus
 17. satuju dulur, hayu urang teruskn cita2 raja anu mulya tur bijaksana. ngajadikn rakyat sjahtera tur bisa ngajaga nagara jeung agama allah nu mulya

  BalasHapus
 18. Satuju pisan,, ajaran nu di warisken ku lelulr urang kudu di pake dina kanyataan,, ulah ngan dina tulisan jeng omong wungkul. kudu sadar ayena urang kabeh loba pasea jeng dulur, tina sepak bola, tawuran, perang kampung, teu di ajarken ku leluhur urang model kitu. Mun boga kawarani mah,, rumasa masih sadarah pajajaran,, sok bantuan dulur urang nu jadi TKI di siksa ku dununganna,, dulur urang di aniyaya di luar negri,, nepi ka wasit sepak bola di gebugan ku aparat nagara batur,, ek sahadeui mun lain urang kabeh sadudulur nu mantuan,, toh pamarentah ayena ngan saukur ngomong wungkul. Hayu cuang sauyunan,, prabu siliwangi ngawangsitken carita nu panjang di luhur teh siloka,, ker urang ameh marikiri,, ameh sapemikiran,, ameh sauyunan,, ameh ngahiji tur kuat suku sunda nagara indonesia. ulah parasea dulur jeng dulur siga carita nu di luhur. karajaan pajajaran pasti bakal kapanggih sesuai jeng dawuhan prabu,,, tp nu kapanggih lain karajaan jaman prabu,, tapi karajaan nu bakal di bangun ku urang-urang kabeh sadudur ayena di jaman ayena. nyaeta : gotong royong, sauyunan, sajalan, sapemikiran, satujuan, saling pikanyaah, ngahiji bangun kakuatan pajajaran nu di wangsitken ku prabu siliwangi samemeh ngalengitkan eta karajaan. sok pikir jaman ayena, naha urang sauyunan, gotongroyong, sajiwa, jeng ngahiji ?
  Nepi kairaha oge moal kapanggih karajaan pajajar nu sakitu gagahna jeng makmurna ari nu nyicinganna jeng dulur oge masih pasea.

  Hatur nuhun ( Keturunan Ciamis Asli )

  BalasHapus
 19. Prabu Siliwangi menghilang karana dah masuk Islam

  BalasHapus
  Balasan
  1. Belum islam.. tp muslim dulur.. ^-^.. beliau udah percaya adanya alloh swt yg esa.. semuanya dri Nya dan akan kembali kepadaNya.. tapi belum mengucapkan dua sahadat.. ^-^

   Hapus
  2. Beliau, ayahanda (R.Pamanah Rasa) menikahi ibunda subanglarang putri dari syeh quro dengan syarat syahadat&mahar tasbih jejer sanga-sanga (isinya 99butir) yang berada di arab, setelah menikahi ibunda subanglarang beliau pergi ibadah haji ke tanah suci,

   “ SASAKALA PRABU SILIWANGI”

   Kaula Prabu Siliwangi nyakenkeun ka sadayana jamaah
   Diya sakayan kaula nu Insya Allah ngabalai
   Diya nyusuk nudihapurankeun kaagama Islam
   Nyian anaka arang-arang nuka kaula di wastupun
   Nyakeun hate diyaya sakala dikailkeun di kaitkeun
   Dipahetkeun nyakeun lelembut diyaya sakala arang-arang marifat
   Puran kayan kegeugeuh diyayakeun ka gusti Allah
   Diya dihampurakeun ka agama Islamna
   Haturan dajar nyakeun hapur kaula kasabab
   Neuteup diyaya teu nyakeun diaya sakala bisa musrik
   Sakitu nu kaula bisa dibantoskeun diya kecapna
   Susuhun dihampura diya kecap parit ieu upami aya kalepatan
   Kaula Prabu Siliwangi Pangeran Pamanah Rasa”

   #maaf jika salah, semoga tetap arif dan bijaksana ;)

   Hapus
  3. Maaf , bukannya Nyi subang larang itu adalah putri dari Ki gedeng Tapa, ?. yang jadi muridnya Syekh Quro...

   Hapus
 20. ari silihwangi teh silih sengitan,sanes silih salahkeun,ngarasa aing bener,da jalmi bener mah moal parasea,anu benermah ngarumasakeun dirina salah,mending oge ningali urang ka urang..supaya bisa ningali jatina diri,saha urang,timana urang,rek kamana urang.

  BalasHapus
 21. Maaf semuanya,"Nyugcrug galur nu kapungkur" Padjajaran harus bijak. Sama seperti rajanya yang arif dan bijaksana. Yang harus kita pahami adalah, beragam pemahaman bukan untuk saling menyalahkan, namun justru menjadi mempererat dan menyatukan kembali Sunda yang sesunggunya. Padjajaran bukan Cirebon, Ciamis, Karawang atau Banten tapi adalah Jawa Barat (Pasundan)/Sunda. fakta999@gmail.com

  BalasHapus
 22. admin ceritanya menarik apa ada bukunya...?
  tpi yang asli klo ada sms aja ke no ini 085643843601

  BalasHapus
 23. ari sihoreng teh prabu siliwangina nyumput na para .... teu bisa eun turun eweh taraje ....

  BalasHapus
 24. SILIH'WANGI :)
  #Semoga bijak dalam membacanya, ;)
  salam persaudaraan saudara"ku semua :)

  BalasHapus
 25. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 26. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 27. menarik juga sejarah pajajaran euy.....klo blh tau nih.....??????.....letak aslinya kerajaan pajajaran tu dimna sih......

  BalasHapus
 28. tidak usah banyak berdebat masalah sejarah cukup diyakini bahwa sejarah itu ada, kebanyakan orang berdebat karna orang tersebut belum paham dan tidak sampai

  BalasHapus
 29. Bagaimanapun jg kita tdk boleh melupakan sejarah.

  BalasHapus
 30. Ceritanya 90% betul yg menyalahkan justru karena buta ttg babad cirebon & babad tnh sunda. Kraton kasepuhan crbn adalah krton pakungwati anak dr p.wallangsungsang.....good ceritanya...

  BalasHapus
 31. Siapa hayo yg bilang cerita diatas salah besar,.... Kalo ente emang lebih tau kebenaran nya coba di buktikan,.. Jngn cuma omong doang,...!!! Klo mau nyalahin orang ya harus siap dngn ilmu nya,..... Jngn bilang * sy tau itu salah..... Tp sy gak bsa praktekin/ksih tau yg sbnarnya,... Cm sy tau itu salah saja,... ( ky orng bego)

  BalasHapus
 32. Lanjut,bos..ngiringan ane mh..

  BalasHapus
 33. SILIWANGI - Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh jeng Silih Sengitan. yuk hayu batur urang babarengan tanjeurkeun bebeneran naon2 anu geus dicontokeun ku luluhur urang praktekeun di kahirupan ayeuna saperti simbol SILIWANGI.

  BalasHapus
 34. keluarga saya punya bukunya silsilah keluarga prabu siliwangi

  BalasHapus
 35. Kenapa saling serang yg jelas orang sunda itu kacang lupa kulit, sejarah Karuhunnya sendiri ga ada satupun yg tau. Lihat watak Prabu Siliwangi sampe matipun /menghilangpun dia tidak mau taat pada jajahan budaya baru yaitu Budaya islam karena setia pada ajaran leluhur nya dan leluhur orang sunda yang hari ini pada mengaku keturunan Prabu Siliwangi tapi tak satupun yang watak Prabu Siliwangi. Kerajaan Pajajaran yang hebat dan budayanya yang hebat itu takluk dan hancur di bawah islam.Edannnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!! andaikan Budaya leluhur Prabu Siliwangi ( Hindu) itu masih ada maka kita bisa membayangkan Bali yang indah itu pasti ada di tanah sunda.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Maaf saudara keliru...Bukan hindu pak..
   tapi agama Sunda wiwitan...
   nama sunda di ambil dari ajaran agama yg dahulu dianut oleh bangsa galuh...
   sehingga bangsa galuh tersebut sekarang diberi nama suryayana atau yg dikenal suku sunda sekarang...
   Sundawiwitan memiliki dewa yg d beri nama sang hyang suryanayana(dewa matahari),,bukan sang hyang widi...
   hingga sekarang di beberapa daerah masih ada yg menganut agama ini...salah satunya di baduy..bahkan ada beberapa teman saya yg masih memegang kepercayaan ini dikeluarganya...

   maaf apabila kurang jelas,,,menurut literatur" yg saya baca seperti itu...
   dan Islam bukan budaya menurut saya ...lebih dr itu...islam adalah agama...hehe

   Hatur nuhun dulur" ku saderek...
   mugia cing d pasihan barokah sareng rahmat ti gusti Allah kangge dulur" sarerea...
   nu jelas mah turunan nabi adam weh dulur"ku...
   wasallam

   Hapus
  2. Cocod si botak ieu teu ngotak pisan ih

   Hapus
  3. Dan 1 hal lagi, dalam coment anda terbesit kata (Siliwangi sampe matipun /menghilangpun dia tidak mau taat pada jajahan budaya baru yaitu Budaya islam karena setia pada ajaran leluhur nya bla bla bla)..
   Maaf islam tidak pernah MENJAJAH di indonesia baik secara harfiah maupun secara budaya tidak ada itu istilah MENJAJAH atau memaksa rakyat indonesia..
   Tidak ada d literatur manapun..
   Dan apakah anda sadarbahwasannya hindu itu bukan agama indonesia??itu agama datangnya dari hindia atau yg kita tau skrng india..
   Jadi agama yg anda banggakan d bali itu juga bukan agama yg lahir di indonesia..
   Jika memang ada literatur yg menjelaskan tentang indonesia d jajah bangsa arab untuk penyebaran islam tolong lampirkan disini supaya kita semua tau komen anda ini lebih kepada fakta atau hanya perasaan dengki anda terhadap islam..peace out..

   Hapus
  4. Mantap mas broo.
   Orang kaya gitu emang propokator pembenci islam.
   Padahal prabu sendiri orang yg udah ngucap syahadatain.

   Hapus
 36. Ya memang benar Bapak, Sang Prabu Siliwangi teguh dengan ajaran para leluhurnya sehingga apapun yang terjadi Beliau tetap meyakini Hyang Widhi

  BalasHapus
  Balasan
  1. Agama Sunda wiwitan tuhannya sang hyang suryanayana (matahari)

   Agama hindu tuhannya sang hyang widhi

   Sunda itu agama, bangsa pajajaran dan sekelilingnya disebut bangsa atau suku galuh...
   jadi masyarakat jabar dahulu kala itu sebetulnya suku galuh, yg beragama Sundawiwitan, penganut agama ini sering disebut suryayana,artinya manusia yg berkilau/mulia...

   Maaf saudaraku hanya meluruskan..heehe peace..

   Hapus
 37. Hyang Widhi ( Tuhan Yang Maha Esa ) Pangerane sira kabeh

  BalasHapus
 38. Siapa yang berani menjamin cerita ini 100% valid ? Atau berani menceritakan keadaan yang sebenarnya pasti dia sudah ditangkep BIN duluan, nggak percaya ?? Yang berani mengedarkan cerita seperti ini aman saja karena bukan yang sebenarnya berlaku pada masa itu wkwkwkwkwk

  BalasHapus
 39. Kalo cerita di atas valid apa nggaknya itu kt ga tau ? Namun yg pasti bisa menambah khasanah cerita Pajajaran itu msh bisa di gali lbh jauh

  BalasHapus
 40. kabeh manusa bisa sakti .. saratna jujur jeung bener

  BalasHapus
 41. Ceritanya menarik.. jadi sdikit tw kisah" perjalanan masuknya islam d tanah jawa.

  BalasHapus
 42. Sejarah perlu diketahui tapi tidak perlu di perdebatkan !
  Jika menurut anda salah atau benar kita memerlukan bukti bukan perdebatan yang ada hanya perselisihan panjang dan membuat bangsa kita hancur karena hal yang kecil !
  Karena sejarah Indonesia sendiri saja kita belum tau kebenarannya seperti apadan Indonesia merdeka saja kita sudah salah dan tidak tau pasti kebenarannya !
  yang penting jika kita ingin tau kebenaran dari sejarah kita harus belajar dan terus belajar wajar saja kalau orang biasa menganggap Prabu silihwangi hebat kalau menurut saya wajar sa Dari Jaman mulai Nabi Adam sampai sekrang Sihir itu tetap ada dan Syir itu ada !
  Ingat semua saudara aku apapun aliran mu dan apapun warna hidupmu jangan pernah menyerah unutuk mencari kebenaran dan jangan pernah menyalahkan seseorang tapi nasehatilah kalau anda punya bukti bahwa tullisan blog nya salah jangan sampai meninggung si penulis salah !
  dsini kita unutuk belajar bukan saling menyalahkan !

  BalasHapus
 43. saya turunan nabi...nabi adam..:P

  BalasHapus
  Balasan
  1. saya juga mas..:D dari pada di anggap keturunan monyet.ihh..

   Hapus
 44. Bagus sekali, artikelnya dapat di percaya tapi sayang penulisannya tidak rapih jadi melelahkan untuk dibaca

  BalasHapus
 45. Yang pasti dan tidak akan salah, kalian semua beserta saya adalah keturunan dari Nabi Adam AS.... ok opo iya toh !!!???

  Wkwkwkwkwkwkwkwkwkkw............................

  BalasHapus
 46. Yang benar yang mana sih ya?? APAKAH RD KIAN SANTANG SAMA DENGAN PRABU CAKRABUANA atau sebaliknya mereka berbeda orang..mohon infonya apabila ada literatur resmi semisal dari prasasti atau catatan resmi keraton (spt keraton Pakungwati dan Kasepuhan Cirebon) atau mungkin dari negara Belanda..mohon ya saudara-saudaraku yang baik hati dan tidak sombong..maksud saya insyaAllah tulus agar kebenaran sejarah terungkap..maturnuhunnn

  BalasHapus
 47. Alhmdllh..trnyata slama ini q adlh cucunya prabu walangsungsang..horeeeee..nnti x an email q aja y.

  BalasHapus
 48. Terima Kasih, penulis sudah berusaha membuka lembaran sejarah. Kita cinta negara ini dan bangga akan kejayaaannya. Semoga indonesia terus bersatu dan pemimpinnya menjadi arif , bijaksana dan berani membela rakyatnya. amin.

  BalasHapus
 49. this blog was really great and i love this blog so much. i love this blog because the article is very good and informative.. and i just wanna share this to all of my bestfriends so they can visit and see this blog too ! Agen Poker Online , Agen Poker Terbaik

  BalasHapus
 50. saya sangat senang sekali wacana ini n menambah wawasan terutama utk diri saya sendiri. saya masi meyakini mereka n mereka itu masih hidup hanya saya mereka merubah chasing

  BalasHapus
 51.  。。
   ゚●゜ 
    。。
    ゚●゜

   。。
   ゚●゜

    。。
    ゚●゜

   。。
   ゚●゜ 

    。。
    ゚●゜

   。。
   ゚●゜

    。。
    ゚●゜

   。。
   ゚●゜

  BalasHapus
 52. menarik sekali tulisannya jadi. .bisa sedikit memahami tatar sunda.salam sejahtera untuk semuanya.

  BalasHapus
 53. saya lebih setuju dg versi yang ini, klop dg cerita dan buku2 yg pernah saya baca.

  BalasHapus

 54. Awalnya aku hanya mencoba main togel akibat adanya hutang yang sangat banyak dan akhirnya aku buka internet mencari aki yang bisa membantu orang akhirnya di situ lah ak bisa meliat nmor nya AKI NAWE terus aku berpikir aku harus hubungi AKI NAWE meskipun itu dilarang agama ,apa boleh buat nasip sudah jadi bubur,dan akhirnya aku menemukan seorang aki.ternyata alhamdulillah AKI NAWE bisa membantu saya juga dan aku dapat mengubah hidup yang jauh lebih baik berkat bantuan AKI NAWE dgn waktu yang singkat aku sudah membuktikan namanya keajaiban satu hari bisa merubah hidup ,kita yang penting kita tdk boleh putus hasa dan harus berusaha insya allah kita pasti meliat hasil nya sendiri. siapa tau anda berminat silakan hubungi AKI NAWE Di Nmr 085--->"218--->"379--->''259'

  BalasHapus
 55. Dan raden walangsungsang sama raden kian santang itu adik kaka bukan org yang sama

  BalasHapus
 56. Saya juga keturunan prabu Siliwangi DEH,,,kebanyakan keturunan nanti repot ahli sejarah bikin sislsilahnya,,haha

  BalasHapus
 57. Saya sangat terinspirasi dengan kisah ini .cuma bingung, seperti diceritakan bahwa Kerajaan Pajajaran diawali pada tahun 1482 M ( raja pertama yaitu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi memerintah dari 1482 m s/d 1521 M.,,.dilain penuturan cerita bahwa Pangeran Cakrabumi/Kuwu sangkan/Kian Santang ( putra dari Prabu siliwangi ) menyerahkan kera jaan/keraton Pakungwati ke Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 M, artinya pada tahun ini Prabu siliwangi belum jadi Raja Pajajaran ,tapi masih putra mahkota raja galuh,sedangkan anaknya Kian santang lebih dulu jadi Pangeran Cakrabumi sudah menyerahkan tampuk pimpinan ke Sunan Gunung Jati....? .. kurun waktunya yang menjadi pertanyaan...

  BalasHapus
 58. Salah satu orang deket saya kesurupan doi, katanya dia belum meninggal tapi cuma menghilang,...klo diksi minum suka ngeruk benda kayak kucing,...

  BalasHapus
 59. Assalamualaikum wr.wb,saya BPK.YOHANES seorang buruh tani di madium jawa timur ingin mengucapka banyak terimah kasih kepada MBAH WIJAN atas bantuannya. kini impian saya selama ini sudah jadi kenyataan dan berkat bantuan MBAH WIJAN pula yang telah memberikan angka gaib hasil ritual beliau kepada saya yaitu 4D dan alhamdulillah berhasil tembus.sekali lagi makasih yaa MBAH karna waktu itu saya cuma bermodalkan uang cuma 30rb dan akhirnya saya menang.Berkat angka gaib hasil ritual MBAH WIJAN saya sudah buka usaha peternakan ayam dan istri saya juga buka warung makan dirumah. Kini kehidupan keluarga saya jauh lebih baik dari sebelumnya,bagi anda yg ingin seperti saya silahkan HUB/SMS MBAH WIJAN di nomor hpnya di: 0823--1184---3445 atau,siapa tahu anda akan menjadi pemenang berikutnya, SAYA CUMA SARANKAN SAJA,

  BalasHapus
 60. Sampurasun ka dulur dulur..punten sateuacana simkuring ngiring nimbrung..pami hoyong terang sajarah nu saleureusna ulah ceuk tina buku..ulah ceuk itu ceuk ieu..pami hoyong ngabuktoskeun sajarah SUNDA nu saleureusna dongkap ka GUNUNG SUNDA insya allah bakal kabuktosan sajarah nu saleureusna sanyatana...hatur nuhun

  BalasHapus
  Balasan
  1. kang bambang memang patoknya dari sana???

   Hapus
 61. Tidak penting memperdebatkan agama prabu siliwangi. Apa yang sdh terjadi sudah kehendak Tuhan. yang terpenting ambil hikmanya dari sejarah. Kita harus INGAT n WASPADA. Ingat jati diri kita siapa, leluhur kita siapa, ingat leluhur brarti ingat Tuhan. Yang sudah terjadi bkn kebetulan tapi Sudah KetetapanNya. DEWASALAH DALAM MENYIKAPI SUATU KEYAKINAN..!!!

  BalasHapus
 62. Maaf yang saya tau Eyang Prabu Siliwangi belum islam beliau moksa karena beliau tau masa depan bahwa akan ada manusia yang menguasai alam jin,siluman dsb .jadi beliau menunggu seseorang itu dan untuk diislamkan oleh seseorang tsb + disempurnakan.

  BalasHapus
 63. Trmkdih sudh mengmalkan sejarah dr kitab suswait. Sya sja org cirebon ny bru tau dr org tua sja crtanya. Itupun singkt tdk serinci ini. Tp ini lngsung dr kitab suswait. Skali lg trmksih

  BalasHapus
 64. Begitu lah sejarah
  Cerita nya selalu berbagai versi!

  Terlepas dari apa agama PRABU SILIWANGI, satu yang pasti (berbagai versi sama) beliau adalah PEMIMPIN yang bijaksana!..

  Semoga kita semua bisa mencontoh sisi positif beliau..!

  BalasHapus
 65. Bisa nya kritik tapi tidak bisa membuktikan dan memperbaiki nya..berbagai versi boleh saja yang lebih penting pembenaran bukan cuma sekedar kata nya...

  BalasHapus
 66. gimana versi nya.!  Visit : http://www.herbalonlinetop.com/2015/09/pengobatan-tradisional-untuk-sakit-tenggorokan.html

  BalasHapus
 67. Sampurasun...
  Dengan sangat minimnya data-data dan peninggalan2 sejarah "fisik" Kerajaan Pajajaran, memang sangat dimungkinkan munculnya berbagai versi mengenai sejarah Kerajaan Pajajaran ini, apalagi jika mengingat bahwa sejak zaman kerajaan dahulu pun "intervensi politik" penguasa demi kepentingan kelompok atau "trah" terhadap kebenaran sejarah sudah terjadi. Tapi Alhamdulillah, insya Allah, penelitian dan penelusuran yang sebenar-benarnya sudah dimulai kembali sejak awal tahun 2015 ini oleh berbagai kalangan, dan masih berlangsung hingga saat ini. Penelitian dan penelusuran tersebut melibatkan akademisi, sejarahwan, para peneliti arkeolog, para pemerhati sejarah, dan yang paling menggembirakan adalah "panggilan" nurani dari orang2 yg "merasa" sebagai keturunan Kerajaan Sunda yang melaiputi Kerajaan Pajajran & Galuh-Pakuan.

  Do'a-kan saja penelusuran & penelitian mereka mendapatkan hasil yang "mencerahkan" dari "kegelapan" sejarah peninggalan Kerajaan Pajajaran, aamiin....

  BalasHapus
 68. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 69. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 70. klo sy keturunan siapa ya?

  BalasHapus
  Balasan
  1. turunan ibu bapakkamu dong..satu yang pasti kamu keturunan nabi Adam Alaihi Salam ( Manusia ) bukan keturunan Fitechanctropus elektus ( kera yang berdiri tegak ) seperti yang di katakan E.Dubois

   Hapus
 71. kalo saya keturunan Nabi Adam

  BalasHapus
 72. kalo saya keturunan Nabi Adam

  BalasHapus
 73. Seandainya catatan2 sejarah budaya sunda yang asli itu kaga di ambil belanda, mungkin saya lebih pilih bahasa sunda dari pada bahasa inggris.

  BalasHapus
 74. Seandainya catatan2 sejarah budaya sunda yang asli itu kaga di ambil belanda, mungkin saya lebih pilih bahasa sunda dari pada bahasa inggris.

  BalasHapus
 75. Ga bakal ketemu ujungnya debat soal sejarah mah, soalnya ada pihak2 yg ingin menghilangkan sejarah dan yang menemukan sejarah, intinya mah kita sekarang menjaga kesatuan indonesia sbg rasa berterima kasih atas pejuangan leluhur tanpa mengedepankan keturunan siapa, soalnya kita kan pas lahir ga bs milih lahir jd turunan siapa, codol gt aj..

  BalasHapus
 76. Prabu Siliwangi memang penuh misteri

  BalasHapus
 77. http://www.tonggos.com/2015/11/legenda-sungai-brantas.html

  BalasHapus
 78. Sepertinya cerita tentang kerajaan Sunda/Pajajaran /Siliwangi ada sebagian yang benar, tapi sebagian lagi perlu dicek kebenarannya, terutama hal-hal yg tdk masuk akal (manusia bisa dimasukan ke dalam cincin, ada golok yg bisa tebang pohon sendiri, dll) Nabi Muhammad SAW yg merupakan Rosul & Utusan Allah SWT saja tdk seperti itu. Tolong jangan capuradukan antara sejarah dengan mitos/dongeng. khawatir dapat menyesatkan masyarakat khususnya umat Islam. Terima kasih.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Kesaktian itu ada bung ( fakta ) sekarang saja banyak orang kebal..Kalau alasan'a nabi Muhammad Saw tidak sesakti mereka padahal beliau Rasul ( Utusan ) Alloh , jelas lebih bijaksana dan masuk akal , soal'a kalau Rasululloh ( Nabi Muhammad Saw ) kebal , bisa terbang dan bisa menghilang , Islam tidak akan seperti sekarang ini ( Jadi agama yang besar ) karena siapa yang mau percaya ajaran beliau ? Paling juga dikira tukang sihir .

   Hapus
 79. Prabu Siliwangi, Raja Besar Pasundan

  BalasHapus
 80. http://www.tonggos.com/2015/11/manusia-mole-kaum-yang-hidup-di-bawah.html

  BalasHapus
 81. terlepas dari kebenaran cerita atau tidak, satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa sejarah tak pernah tunggal. akan selalu ada versi berbeda sebagai pembanding. mengingat sejarah mas lampau tersebar secara tutur tinular (dari mulut ke mulut) yang sangat besar kemungkinan mengalami perubahan dalam setiap versinya. sehingga, tidak salah kalau pada akhirnya kita selayaknya berserah dengan penuh keyakinan bahwa kebenaran hakiki adalah milik Tuhan. setiap versi yang muncul mari bersama dianggap sebagai bentuk ikhtiar untuk mencari kebenaran.

  akan tetapi, saya sedikit terganggu dengan beberapa komentar (Mengabaikan komentar yang sangat mengganggu dan diluar diskusi forum).

  berdasar cerita diatas, Syarif Hidayatullah (Putra Sulung Nyi Mas Rara Santang) dan Nyi Mas Pakungwati (Putri Raden Walangsungsang) itu artinya mereka adalah saudara sepupu bukan saudara ipar. (ingat! yang disebut ipar berarti saudara dari suami atau istri kita).

  kedua, kita perlu mengkaji ulang definisi tidak diperbolehkan menikahi ipar. menikahi dua saudara sekaligus memang dilarang dalam Islam (dan itu sesuai dengan nas Alquran yang telah disebutkan diatas). tapi akan berbeda hukumnya ketika istri/suami telah meninggal atau cerai mati (kalau cerai hidup saya belum memperlajari lebih lanjut) maka disahkan menikah dengan 'mantan' saudara ipar tersebut.

  mungkin itu. sekian. jika ada salahnya, monggo saya juga diingatkan!.

  BalasHapus
 82. Sbenarnya walangsungsang itu siapa dan kian santang itu siapa, apa benar orang yang sama,,,!?

  BalasHapus
 83. Apapun yg kalian ketahui skrg hnyalah bdasarkan penelitian &bumbunya za.skrg sy tanya kpd x an yg tau ttg sjarah prabu siliwangi yg sgkat,padat&jelas.apabilah dy msh ad/hidup,dmna dt tgl skrg?klo dia mati dmna makam&bukti situs sejarahnya.ga ad secuil pun bukti yg kongkrit ttg sejarah siliwangi.yg sy tau maharaja yg ilmunya yg sakti mandraguna ini moksa karna mau di islamkan oleh anaknya.drpada dia hrs di islamkan sm anak sndri dia memilih mgalah bkn krna kalah tapi krna dia hrs mementingkan rakyat dan kewibawaanya sbgai seorang raja yg sifatnya pemimpin bkn di pimpin dia hrs bsa menanggung resiko appun walau brt hrs menentang ajakan anak kandungnya sdri.dia lbh memilih ap yg mnurut dia hrs dipertahankan.sampai ad petuah/mandat dri pengikut setia prabu sliwangi yg skrg jd warga/suku yg dsebut BADUY berkata...?**biarpun di ujung barat menganut ajaran ISLAM,kami ttp setia mengadpi kpda pemimpin kami&ajaran, agama yg dianut oleh raja kami.


  Maaf saya hnya mnyampaikan ap yg sy tau bkn krna sy sok tau.kluarga ibu sy dari kakek,bapa,om sya pada saat meninggal jasad nya brubah jadi kulit+pala macan.yg dsebut macan LODAYA.dari macan putih,hitam,dan loreng/belang.salamp sodara buat kalian smw dari saya?(MAUNG LODAYA MAHESSA DJENNAR)

  BalasHapus
 84. Masukkan komentar Anda...Hahahha sue, kos kitu geh di perdebatken, tu hanya cerita bro, bener salahnya kita gk da yang tau, 'Wa Allahu a'lam bi showab,.

  BalasHapus
 85. WAH MANTAP NINCH BUAT NAMBAH WAWASAN ,THANKS BROO

  BalasHapus
 86. sejarah ini harus di sebar kuaskan biyar masyarakat tidak kehilangan budaya leluhur kita

  BalasHapus
 87. Keturunan eyang prabu siliwangi.
  Dimana jalma nu sok mere ka sasama manusa didinya eyang datang, eta katurunan na nu sok berehan kabatur, mere kanu daek, nulung kanu susah, nyaangan kanu poek, ngajait kanu ti teuleum.

  BalasHapus
 88. siliwang itu hanya satu simbol gelar yg bisa diambil hikmah tentang budi pekerti dengan jalan : sili asah, asih , asuh , tutulung kanu butuh , tatalang kanu susah , ngangkat nu ti teleum , ngajait kanu roek . yen intina selamet menyelametken ka sasama

  BalasHapus
 89. aku keturunan joko tingkir

  BalasHapus
 90. Sejarah memang ada benarnya dan juga salahnya...seandainya negri kt tdk terjajah oleh belanda mungkin sejarah leluhur di nusantara gk simpang siur,,,,oleh belanda lah sejarah kt di selewengkan,,karena belanda mengacu sistem devide et impera yaitu mengadu domba........mknya simbol di kerajaan di nusantara di rampok oleh belanda entah itu bendera kerajaan2 di nusantara mknya sejztinya sejarah selalu di gali kebenarannya karena di hilangkan oleh belanda spy masyarakat tdk bercermin pada masa kejayaannya nenek moyang kt dlu atw di bikin down.

  BalasHapus
 91. komen yg terakhir saya setuju . sejatinya kita harus mencari jati diri kita . (bangsa indonesia) . disitulah kita menemukan disitu lah ada kemenengan

  BalasHapus
 92. Se-7 dah dg unknown 05.20..sejarah ada benar jg ada yg salah..jgnkan penjajah..bangsa sendiri(penguasa) jg bisa mengubah/mengaburkan sejarah yg sebenrnya untk kepentngn pribadi/golongannya..

  BalasHapus
 93. Merdeka.. Thank infonya gan, salam kenal..
  Putrasunda.com

  BalasHapus
 94. Merdeka.. Thank infonya gan, salam kenal..
  Putrasunda.com

  BalasHapus
 95. Menarik membaca kisah, cerita dan komen diatas,...

  Perlu dicermati dan dikaji ulang oleh Dulur sakabehna,...
  Riwayat dan kisah pajajaran sudah banyak yang robah dan tidak sesuai aslinya,... dan memang sepertinya dibuat seperti itu oleh mereka yang sirik, dengki dan ujub,...yang mengakibatkan kalau sejarah itu semua dipelajari ,..membuat kepala pusing 7 keliling,..apalagi kalau menelusuri berupa batu atau prsastinya,...karena sebagian sudah dihilangkan oleh penjajah,...

  Garis besar yang musti saudaraku semua dingat,...
  1. Sebelum Islam masuk harus kita maklumi bersama,...semua tatar sunda menganut keyakinan buhul/sunda wiwitan/sanghiang. PERCAYA KEPADA YG TUNGGAL tapi belum ada Sholat,Zakat, Puasa,.

  2. Kisah Prabu Siliwangi (PS) akan menjadi Muslim takkala ditugaskan Ayahnya Banyak Blabur/Dewa Niskala untuk menutup pesantren Syech Quro. Mudah baginya jika mau meluluhlantakan pesantren tersebut. Satu hal yang menjadi ganjalan hatinya takkala sedang mengintai pesantren, Beliau Mendengar "alunan orang Mengaji". Hatinya "bergetar" , amarahnya seketika sirna. Dan takkla dilihat yang mengajinya seorang wanita berhijab yang lembut. Didatanginya pimpinan pompes tsb, dan beliau ingin belajar dan menikahi gadis berhijab tsb/Subang Larang.

  Setelah Pimpinan Pompes dan gadis tsb berurung rembug,..maksudnya boleh diterima tapi ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi.
  1. Karena calon istrinya seorang muslim,... maka calon suaminya harus muslim, bersyahadat tidak hanya di bibir saja,..tapi meresap dalam relung jiwa, bertobat nashuha kepada Allah di depan Ka'bah dan melepas semua kesaktian yang bertentangan dengan Tauhid.
  2. Mempunyai bintang saketi dan mau belajar mengaji dan mempersilahkan anaknya dibimbing oleh ibunya.
  3. Anak keturunannya mempunyai hak waris sebagai raja yang berdaulat.

  Syarat yang tidak mudah bagi seorang Pangeran Mahkota untuk mengabulkan permohonan tersebut. Pusing dan memang musykil sptnya untuk dituruti. Kumaha euy,..maong bodass jadi Lieurrr kieu,...Bogoh tapi kawula boga rakyat,...kata PS. Grrr,..grr,..Tuanku,..kemana tuanku pergi dan kemana tuanku bersemedi saya tetap ikut,.. kata si maung bodas.

  Bertanya kepada relung hati terdalam dalam keheningan,...akhirnya didapatlah suatu Jawaban dan Beliau menyanggupi ketiga syarat tersebut.

  Akhinya PS melakukan ibadah haji dengan Syech Quro/Hasanuddin dibina dan dibimbing langsung oleh cucu Syech Yusuf Shidiq bin Jalaluddin Akbar. Belajar ibadah, tobatan nasuha di depan ka'bah hingga tidak terasa semua ilmu hitamnya mengkristal sirna kembali ke sang Pencipta dan masuklah Nur Muhammad kerelung kalbunya. Pendengarannya semakin tajam,..kesaktiannya meningkat,...energinya tidak terbatas,..
  Dikenalkan beliau dengan Pamanya Syech Quro yaitu Abu Bakar Siddiq kakak Yusuf Siddiq. Disilah orang yang banyak tidak tahu bahwa beliau mendapat nama baru yang lebih islami yaitu "Haji Muhammad Abdullah" bukan Pemanah Sari.

  Singkat cerita setelah semua syarat tersebut dipenuhi beliau menikah,..kemudian setelah berapa lama tinggal beliau pulang kembali ke rumahnya,...semua apa yang dialaminya diceritakan kepada dewi rengganis ibunya,.. dan diluar dugaan ibunyapun bersyahadat di depan putranya dan PS memberi nama ibunya Siti Samboja,.. sementara itu,... bersambung

  BalasHapus
 96. Awalnya aku hanya mencoba main togel akibat adanya hutang yang sangat banyak dan akhirnya aku buka internet mencari aki yang bisa membantu orang akhirnya di situ lah ak bisa meliat nmor nya AKI NAWE terus aku berpikir aku harus hubungi AKI NAWE meskipun itu dilarang agama ,apa boleh buat nasip sudah jadi bubur,dan akhirnya aku menemukan seorang aki.ternyata alhamdulillah AKI NAWE bisa membantu saya juga dan aku dapat mengubah hidup yang jauh lebih baik berkat bantuan AKI NAWE dgn waktu yang singkat aku sudah membuktikan namanya keajaiban satu hari bisa merubah hidup ,kita yang penting kita tdk boleh putus hasa dan harus berusaha insya allah kita pasti meliat hasil nya sendiri. siapa tau anda berminat silakan hubungi AKI NAWE Di Nmr 085--->"218--->"379--->''259'

  BalasHapus
 97. yang mana yg benar ada cerita lain katanya yg melawan prabu siliwangi itu anak bunsunya ... dan raden kian santang itu anak bunsunya , koc dicerita ini walansungsang/ kian santang ,,

  BalasHapus
 98. Assalamu'alaikum.
  Taktik Devide et Impera oleh Belanda yang menjajah kita telah berhasil dan sukses dalam jangka panjang hingga ratusan tahun sampai detik ini dan mungkin seterusnya jika anak bangsa khususnya PUTRA/I PAJAJARAN masih tetap (maaf) tenggelam dalam KEBODOHAN fikirnya. Coba renungkan dengan Akal dan Hati yang jernih sedikit uraian yang mungkin bisa menyadarkan kita semua :
  1. Syekh Qurotul 'ain adalah seorang waliyullah.
  2. Beliau adalah cucu dr anak keturunan Rasululloh yang telah dido'akan oleh Rasululloh agar terjaga dan terpelihara dari dosa hingga hari kiamat.
  3. Apakah mungkin dan masuk akal dan iman kita bahwa Syekh Quro cucu keturunan Rosululloh akan menikahkan seorang muridnya/anak asuhnya yang muslimah dengan seorang KAFIR JAHANNAM?
  4. Apakah mungkin Syekh Quro melakukan perbuatan HARAM itu karena misalnya takut oleh ilmu kesaktian Rd. Pamanah Rasa atau segan karena dia Raja?
  5. Apakah kita berani mengatakan bahwa محمد bukanlah orang yang PALING MULIA dan DISAYANGI الله?? sehingga doa محمد tidak digubris الله??
  Renungkanlah dalam keadaan tenang, akan lebih baik jika selesai sholat malam.انشاالله kita semua akan diberikan hidayahNYA dan kebenaran dalam berfikir.
  Mohon maaf jika kalimat saya kurang sopan.
  Semua ini Insya Allah demi Kebenaran Sejarah yang telah berhasil diputarbalikkan oleh Belanda agar anak bangsa tetap terpecah dari hal apapun termasuk debat dan selisih tentang sejarah leluhur mereka.
  Jangan pernah mengaku putra/i Pajajaran kalo kita masih bisa dibodohi oleh apa yang dilakukan Belanda dengan politik Pecah Belahnya dahulu kala.
  Jangan pernah mengaku putra/i Pajajaran kalo dasar dan cara berfikir kita masih Bodoh dan mudah terpedaya dengan sejarah apalagi yang ditulis oleh Penjajah.
  Coba fikir, apa mungkin para penjajah akan mau menulis sejarah Bangsa kita dengan jujur dan benar sesuai fakta sejarah???
  Itu hanya mungkin jika sejarah tersebut akan menguntungkan posisi mereka.
  Coba fikirkan, apa mungkin penjajah mau menulis sejarah kehebatan dan kejayaan Kerajaan nenek moyang kita dulu dengan jujur? Kalo iya, itu baru benar2 Goblok namanya. Gak akan mungkin penjajah menulis dengan jujur, karena hal itu akan membuat para anak bangsa mempunyai "rasa" bangga dan fikiran bahwa mereka ternyata bukan keturunan bangsa Inlander Goblok, tapi mereka ternyata adalah anak keturunan dari Kerajaan2 Nusantara yang jaya dan gagah perkasa. Rasa itu akan dapat membuat anak bangsa bersatu dan memicu perlawanan se nusantara. Karena itu penjajah menggunakan taktik pecah belah atau Devide et Impera dengan melakukan kebohongan sejarah, agama, mengangkat orang yang berpihak kepadanya sebagai raja atau sultan dsb. Sehingga anak bangsa tidak lagi mudah untuk disatukan.
  Hanya satu orang yang mampu menyatukan anak bangsa ini yaitu Bpk. Ir. Sukarno hingga kita bisa meraih kemerdekaan ini sekarang, walaupun kemudian akhirnya Beliau dikhianati dan dijatuhkan.
  Sebagai anak bangsa, apa yang sekarang bisa kita lakukan untuk membangun Nusantara tercinta ini?
  Boro2, jangankan ikut berperang, mandi darah, apalagi sampe mati bapak, ibu, adek, kakak, istri ato suami di medan perang, kita yang hanya dengan modal ongkang2 kaki dapat merasakan kemerdekaan ini malah masih tenggelam dengan devide et imperanya penjajah, bahkan lebih miris lagi nilai keyakinan hati dan logika berfikir muslim yang cerdas masih tetap belum ada.
  Na'uzubillah wa na'uzubillah.

  "Nusantara akan bangkit dan jaya jika para anak bangsa masih memiliki hati dan rasa seorang pejuang"

  Wasalam

  BalasHapus
 99. Yang di sebut prabu siliwangi itu yang mana, di wiki pedia itu katanya "Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi (Ratu Jayadewata) putra Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana lahir 1401 M di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan" padahal sribaduga dalam kidung sunda meninggal di perang bubat lawan gajah mada, di naskah Pustaka Rajyarajya i Bhumi Nusantara jelas disebut begini " Di medan perang Bubat, ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang, tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain.
  Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh sang Patih Gajah Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa"...........jaman itu islam belum masuk Nusantara......kkoq di referensi lain prabu silihwangi itu eranya masuk ke setelah jaman sunan?....membingungkan sekali

  BalasHapus
 100. aku bersyukur terlahir sebagai islam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. semoga semakin banyak orang lain masuk islam. amin.

  BalasHapus
 101. Sampai saat ini sejarahwan pun masih bingung dengan cerita sebenarnya kerajaan padjajaran / silsilah dari prabu siliwangi.
  Dan untuk mengungkap ini semua bukan hal yg mudah butuh waktu dan proses yg panjang..
  Jadi kita ambil sisi positifnya saja..
  Semoga kelak para pemimpin di tanah air ini mencontoh kepemimpinan dari prabu siliwangi yang lebih mengutamakan rakyatnya dibandingkan dirinya sendiri..
  Dan semoga para alim ulama, ustad,ustajah dsb bisa mencontoh bagaimana menyebarkan agama islam yg baik dan benar..
  Semoga rakyat indonesia bisa makmur seperti rakyat padjajaran.. Amin

  BalasHapus
 102. Prabu siliwangi bkn hnya satu saudara2ku... contoh sama seperti skrng Hamungkubuwono dari I-X begitu pun prabu siliwangi.. kata siliwangi bisa saja berganti pemimpin atau raja tetap wangi/harum baik namanya.. bisa jg SIWA krn bliau penganut hindu Dewa Siwa.. mhn maaf semoga saja sy salah krn sy tdk hidup pd Zaman tsb...
  Untuk yang mengaku-ngaku turunan siliwangi semua urang Pasundan bisa jd turunan bliau. Tapi turunan yang mana..? Krn ada jg turunan siliwangi yang membelot... utk turunan bliau yang baik dan berjiwa pejuang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar serta rahmatan lil alamin, akan selalu di bimbing dan di jampangi bliau.. mhn maaf wlhwlm bhswab.. sampurasun..

  BalasHapus
 103. Apalah arti sebuah keturunan atau trah atau nashab kl kitanya tdk bisa menjaga nama baik minimal seperti leluhur kita dan syukur kl bisa lebih baik dr bliau2nya.. krn blaiu2lah inspirasi kita... kl hnya mengoreskan sejarah yang tercoreng negatif malu lah dgn para leluhur kita... salam..

  BalasHapus
 104. Semoga leluhur kita prabu siliwangi diampuni dosanya apabila benar beliau tetap bertahan dengan sundawiwitan,,,semoga allah swt mengampuni dosa eyang prabu siliwangi, karena Engkau Maha mengetahui Semuanya ya allah swt

  BalasHapus
 105. Semoga leluhur kita prabu siliwangi diampuni dosanya apabila benar beliau tetap bertahan dengan sundawiwitan,,,semoga allah swt mengampuni dosa eyang prabu siliwangi, karena Engkau Maha mengetahui Semuanya ya allah swt

  BalasHapus
 106. saya PAK SLEMET posisi sekarang di malaysia
  bekerja sebagai BURU BANGUNAN gaji tidak seberapa
  setiap gajian selalu mengirimkan orang tua
  sebenarnya pengen pulang tapi gak punya uang
  sempat saya putus asah dan secara kebetulan
  saya buka FB ada seseorng berkomentar
  tentang AKI NAWE katanya perna di bantu
  melalui jalan togel saya coba2 menghubungi
  karna di malaysia ada pemasangan
  jadi saya memberanikan diri karna sudah bingun
  saya minta angka sama AKI NAWE
  angka yang di berikan 6D TOTO tembus 100%
  terima kasih banyak AKI
  kemarin saya bingun syukur sekarang sudah senang
  rencana bulan depan mau pulang untuk buka usaha
  bagi penggemar togel ingin merasakan kemenangan
  terutama yang punya masalah hutang lama belum lunas
  jangan putus asah HUBUNGI AKI NAWE 085-218-379-259
  tak ada salahnya anda coba
  karna prediksi AKI tidak perna meleset
  saya jamin AKI NAWE tidak akan mengecewakan
  saya PAK SLEMET posisi sekarang di malaysia
  bekerja sebagai BURU BANGUNAN gaji tidak seberapa
  setiap gajian selalu mengirimkan orang tua
  sebenarnya pengen pulang tapi gak punya uang
  sempat saya putus asah dan secara kebetulan
  saya buka FB ada seseorng berkomentar
  tentang AKI NAWE katanya perna di bantu
  melalui jalan togel saya coba2 menghubungi
  karna di malaysia ada pemasangan
  jadi saya memberanikan diri karna sudah bingun
  saya minta angka sama AKI NAWE
  angka yang di berikan 6D TOTO tembus 100%
  terima kasih banyak AKI
  kemarin saya bingun syukur sekarang sudah senang
  rencana bulan depan mau pulang untuk buka usaha
  bagi penggemar togel ingin merasakan kemenangan
  terutama yang punya masalah hutang lama belum lunas
  jangan putus asah HUBUNGI AKI NAWE 085-218-379-259
  tak ada salahnya anda coba
  karna prediksi AKI tidak perna meleset
  saya jamin AKI NAWE tidak akan mengecewakan
  BalasHapus
 107. SAYA IBU RINA TKI DI SINGAPURA PENGEN PULANG KE INDO TAPI GAK ADA ONGKOS SEMPAT SAYA PUTUS ASAH APALAGI DENGAN KEADAAN SUSAH GAJI ITUPUN SELALU DI KIRIMKAN ORANG TUA DI KAMPUNG SEDANGKAN HUTANG BANYAK KEBETULAN SAYA BUKA-BUKA INTERNET MENDAPATKAN NOMOR MBAH UNTUNG KATANYA BISA BANTU ORANG MELUNASI HUTANG MELALUI JALAN TOGEL DENGAN KEADAAN SUSAH TERPAKSA SAYA HUBUNGI DAN MINTA ANGKA BOCORAN SINGAPURA ANGKA YANG DI BERIKAN MBAH UNTUNG 4D TERNYATA BETUL-BETUL TEMBUS 100% BAGI SAUDARAH-SAUDARAH DI INDO MAUPUN DI LUAR NEGERI APA BILA PUNYA MASALAH HUTANG SUDAH LAMA BELUM LUNAS JANGAN PUTUS ASAH BELIAU BISA MEMBANTU MERINGANKAN MASALAH INI NOMOR HP: 085~212~526~999 MBAH UNTUNG DEMI KIAN KISAH NYATA DARI SAYA TAMPAH REKAYASA ATAU SILAHKAN BUKTIKAN SENDIRI..

  BalasHapus
 108. nilai lebih dari nama besar nya sri baduga raja siliwangi apa artinya apabila yang dibesar2kan adalah bukan siliwangi melainkan putranya..

  balas

  BalasHapus
 109. Ceritanya sangat menarik, semoga sy bisa menggali dan kengetahui lebih dalam

  BalasHapus
 110. Ass Wr Wb, Saya ingin berbagi cerita kepada anda bahwa saya ini RISWANTO AKIL seorang TKI dari malaysia dan secara tidak sengaja saya buka internet dan saya melihat komentar IBU YOSHI yg dari singapur tentan Pesugihan AKI ZYEH MAULANA yg telah membantu dia menjadi sukses dan akhirnya juga saya mencoba menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau mau membantu saya untuk menarik dana Hibah Melalui ritual/ghaib dan alhamdulillah itu betul-betul terbukti dan mendapat hasil tarikan RM.347.000 Ringgit ,kini saya kembali indon membeli rumah dan mobil walaupun sy Cuma pekerja kilang di selangor malaysia , sy sangat berterimakasih banyak kepada AKI ZYEH MAULANA dan jika anda ingin seperti saya silahkan Telefon di 085298275599 Untuk yg di luar indon telefon di +6285298275599,Atau KLIK DISINI
  saya juga tidak lupa mengucap syukur kepada ALLAH karna melalui AKI ZYEH MAULANA saya Bisa sukses. Jadi kawan2 yg dalam kesusahan jg pernah putus asah, kalau sudah waktunya tuhan pasti kasi jalan asal anda mau berusaha, ini adalah kisah nyata dari seorang TKI,
  KEAMPUHAN ZIKIR AKI ZYEH MAULANA
  1.Penarikan Dana Hibah Melalui Bank Ghaib
  2.Penarikan Uang Melalui Mustika
  3.Ritual Angka Tembus Togel/Lotrey
  4.Jimat Pelaris
  5.Perintah Tuyul
  Dan Masih Banyak Lagi, AKI ZYEH MAULANA Banyah Dikenal Oleh Kalangan Pejabat, Pengusaha Dan Artis Ternama Karna Beliau adalah guru spiritual terkenal di indonesia. Untuk yg punya rum terimakasih atas tumpangannya.

  BalasHapus
  Balasan
  1. saya tdk menyanka.bahwa ada angka ritual/anka goib tp.saya hub KI BRAMA PATI di 085 342 906 547 minta anka ritualx.ternyata anka goib yg di berikan 2340 betul2 tembus 100% terima kasih KI bantuanx.semua utan piutan uda lunas sekali lagi KI trima kasih bantuanx,wsl BAMBANG sekeluarg


   saya tdk menyanka.bahwa ada angka ritual/anka goib tp.saya hub KI BRAMA PATI di 085 342 906 547 minta anka ritualx.ternyata anka goib yg di berikan 2340 betul2 tembus 100% terima kasih KI bantuanx.semua utan piutan uda lunas sekali lagi KI trima kasih bantuanx,wsl BAMBANG sekeluarg

   Hapus
 111. Hal yang tidak pernah terbayankan kini menjadi kenyataan dengan keluargaku,,,untuk AKI.NAWE kami ucapkan banyak terimakasih karna berkat bantuannya ALHAMDULILLAH keluarga kami bisa lepas dari hutang dan masalah,karna nomor “GHOIB”untuk pasang togel,hasil ritual KI NAWE meman benar2 merubah nasib kami hanya sekejap,dan disitulah aku berkesempatan kumpulkan uang untuk buka usaha kembali,karna baik rumah sudah disita,,warung makan jg sudah bangkrut,,tapi itu semua aku masih tetap bertahan hidup dengan anak istriku,,walau cuma kontrak tapi aku tetap bersabar dan akhirnya KI NAWE lah yang bisa merubah nasib kami..KI NAWE orang paling bersejarah kepada keluarga saya…!!! Kepada teman2 yang di lilit hutang dan ingin merubah nasib baik dari pada sekaran HBG: 085=218=379=259=AKI NAWE,dengan penuh harapan INSYAH ALLAH pasti tercapai dan sudah terbukti.

  BalasHapus
 112. Ceunah ceuk beja baheula aya nagara galauh pakuan ka telah na pajajaran.. prabu siliwangi nu jadi rajana,sakti mandraguna.. bade di islamkeun anjeuna alim di udag putrana prabu kiansantang hilang di leweung eta sancan nu caneoh geueuman...

  BalasHapus
 113. Ceunah ceuk beja baheula aya nagara galauh pakuan ka telah na pajajaran.. prabu siliwangi nu jadi rajana,sakti mandraguna.. bade di islamkeun anjeuna alim di udag putrana prabu kiansantang hilang di leweung eta sancan nu caneoh geueuman...

  BalasHapus
 114. Aya Prabu Siliwangi aya oge Prabu Silihwangi.... Nu jelas mah urang sunda teh araheng.... Sok gera gali naon siloka na KUJANG.

  BalasHapus
 115. SAYA SEKELUARGA INGIN MENGUCAPKAN BANYAK TERIMAH KASIH KEPADA AKI NAWE BERKAT BANTUANNNYA SEMUA HUTANG HUTANG SAYA SUDAH PADA LUNAS SEMUA BAHKAN SEKARAN SAYA SUDAH BISA BUKA TOKO SENDIRI,ITU SEMUA ATAS BANTUAN AKI YG TELAH MEMBERIKAN ANKA JITUNYA KEPADA SAYA DAN ALHAMDULILLAH ITU BENER2 TERBUKTI TEMBUS..BAGI ANDA YG INGIN SEPERTI SAYA DAN YANG SANGAT MEMERLUKAN ANGKA RITUAL 2D 3D 4D YANG DIJAMIN 100% TEMBUS SILAHKAN HUBUNGI AKI NAWE DI 085-218-379-259

  BalasHapus
 116. Ingin beruntung seperti temen-temen kamu?

  Langsung saja kamu mendaftar di AsliBandar dan rasakan permainan yang akan membuat hidupmu berwarna.

  Dengan Deposit yang terjangkau kamu berkesempatan menangkan Jackpot setiap harinya.

  Ingin beruntung seperti temen-temen kamu?

  Langsung saja kamu mendaftar di www.AsliBandar.net dan rasakan permainan yang akan membuat hidupmu berwarna.

  Dengan Deposit yang terjangkau kamu berkesempatan menangkan Jackpot setiap harinya.

  Untuk Info lebih lanjut silahkan menghubungi kami melalui :

  Pin BB : 2B3C34F4
  YM : Aslibandar_CS
  Skype : AsliBandar
  Telp : +855882388666
  FB : AsliBandar

  BalasHapus
 117. Prabu Siliwangi, sosok Raja Sunda Galuh yang beribukota di Pakuan, kota Bogor sekarang ini

  BalasHapus
 118. Hoyong berbagi carita
  Leuweung Kolot adalah kampung di Desa Girimulya di kecamatan Cibungbulang, Bogor, Jawa Barat, Indonesia.Leuweng kolot yang dulu bernama luang kolot yang artinya tempat berkumpulnya para sesepuh,ulama-ulama pada zaman pajajaran perubahan nama itu karena kebiasaan masyarakat yang sering salah mengucapkannya.Daerah ini konon merupakan keraton selirnya perabu siliwangi yang ke7 beliau bernama Nyiratu Gangga manik beliau beragama Islam beliau berguru kepada sunan gunung jati.
  Nyiratu Gangga manik adalah selir yang paling di segani karena kemampuan kanuragannya yang hebat beliau sering mengikuti perang bersama perabu siliwangi,beliau mempunyai putra bernama raden wiliang sari,raden wiliang sari tidak mengikuti agama ibunya beliau beragama hindu.
  Di leuweng kolot ada sebuah pohon besar yang disebut pohon karet kerbau/tangkal karet konon pohon itu sudah ada pada zaman pajajaran,pohon itu adalah tempat penyegelan jin musuh prabu siliwangi yang telah dikalahkan salah satunya ular mahesa,dan terdapat sebuah Goa yang konon goa itu adalah jalan untuk menuju gunung salak yang di gunakan perabu siliwangi.
  adapun tempat-tempat yang dulu di pakai kerajaan
  *alun-alun/tempat perkumpulan yang sekarang menjadi pesantren al-fattah.
  *airterjun tempat mandinya paradayang sekarng menjadi tempat pemandian umun disebut pancuran.
  *dan istana yang terletak di salah satu rumah di leuweng kolot.
  adapun nama-nama yang pernah hidup di zaman tersebut.
  "ki hengga reksa sebagai pembuat panah.
  "nyi puspa jaya sebagai pendandan nyiratu yg setia
  "ki abdullah.
  "bah nurban
  "ki hanggareksa adalah raden kiansantang.
  "ki putih.
  "ki udeng putih
  dan ada orang yang paling tua/paling lama tinggal di leuweng kolot yaitu nyi ayu manis lestari beliau hidup pada zaman kerajaan majapahit.
  masih banyak lagi dan tidak mungkin saya sebutkan
  terimakasih

  BalasHapus
 119. Hoyong berbagi carita
  Leuweung Kolot adalah kampung di Desa Girimulya di kecamatan Cibungbulang, Bogor, Jawa Barat, Indonesia.Leuweng kolot yang dulu bernama luang kolot yang artinya tempat berkumpulnya para sesepuh,ulama-ulama pada zaman pajajaran perubahan nama itu karena kebiasaan masyarakat yang sering salah mengucapkannya.Daerah ini konon merupakan keraton selirnya perabu siliwangi yang ke7 beliau bernama Nyiratu Gangga manik beliau beragama Islam beliau berguru kepada sunan gunung jati.
  Nyiratu Gangga manik adalah selir yang paling di segani karena kemampuan kanuragannya yang hebat beliau sering mengikuti perang bersama perabu siliwangi,beliau mempunyai putra bernama raden wiliang sari,raden wiliang sari tidak mengikuti agama ibunya beliau beragama hindu.
  Di leuweng kolot ada sebuah pohon besar yang disebut pohon karet kerbau/tangkal karet konon pohon itu sudah ada pada zaman pajajaran,pohon itu adalah tempat penyegelan jin musuh prabu siliwangi yang telah dikalahkan salah satunya ular mahesa,dan terdapat sebuah Goa yang konon goa itu adalah jalan untuk menuju gunung salak yang di gunakan perabu siliwangi.
  adapun tempat-tempat yang dulu di pakai kerajaan
  *alun-alun/tempat perkumpulan yang sekarang menjadi pesantren al-fattah.
  *airterjun tempat mandinya paradayang sekarng menjadi tempat pemandian umun disebut pancuran.
  *dan istana yang terletak di salah satu rumah di leuweng kolot.
  adapun nama-nama yang pernah hidup di zaman tersebut.
  "ki hengga reksa sebagai pembuat panah.
  "nyi puspa jaya sebagai pendandan nyiratu yg setia
  "ki abdullah.
  "bah nurban
  "ki hanggareksa adalah raden kiansantang.
  "ki putih.
  "ki udeng putih
  dan ada orang yang paling tua/paling lama tinggal di leuweng kolot yaitu nyi ayu manis lestari beliau hidup pada zaman kerajaan majapahit.
  masih banyak lagi dan tidak mungkin saya sebutkan
  terimakasih

  BalasHapus
 120. Ingin beruntung seperti temen-temen kamu?

  Langsung saja kamu mendaftar di AsliBandar dan rasakan permainan yang akan membuat hidupmu berwarna.

  Dengan Deposit yang terjangkau kamu berkesempatan menangkan Jackpot setiap harinya.

  Ingin beruntung seperti temen-temen kamu?

  Langsung saja kamu mendaftar di www.AsliBandar.net dan rasakan permainan yang akan membuat hidupmu berwarna.

  Dengan Deposit yang terjangkau kamu berkesempatan menangkan Jackpot setiap harinya.

  Untuk Info lebih lanjut silahkan menghubungi kami melalui :

  Pin BB : 2B3C34F4
  YM : Aslibandar_CS
  Skype : AsliBandar
  Telp : +855882388666
  FB : AsliBandar

  BalasHapus
 121. aduh gk usah ribut tntang mengaku2 na keturunan prabu siliwabgi sebenar na tu kta smu manusia yg da di bumi ni keturunan nabi adam bukan na siliwangi

  BalasHapus
 122. Kerajaan padjajaran ngahyang...tp akan muncul dgn padjajaran baru yg mengikuti era jaman...prabu siliwangi adalah seorang raja yg sdh masuk islam...di baju anta kusumany bertuliskn 2x syahadat...carilah budak angon...

  BalasHapus
 123. Kerajaan padjajaran ngahyang...tp akan muncul dgn padjajaran baru yg mengikuti era jaman...prabu siliwangi adalah seorang raja yg sdh masuk islam...di baju anta kusumany bertuliskn 2x syahadat...carilah budak angon...

  BalasHapus
 124. Sampurasen punten, Hurup Pallawa bahasa Sanskerta Prabu Siliwangi masih alam pemikiran Hindu, kalau Cucu Cucunya Ya beliau memberikan izin masuk ajaran Islam kita lihat dari pusaka Kujang ada yang lobong tiga dan lobong lima.. Trimakasih

  BalasHapus
 125. bermanfaat baget gan menambah wawasan terima kasih

  BalasHapus
 126. NURHAYATI TKW DI MALAYSIA

  ====================================

  Lewat internet ini saya mengutarakan
  ucapan terima kasih saya kepada MBAH DEWA
  yang telah membantu kehidupan keluarga saya
  dulunya saya Cuma seorang buruh kasar yang
  bekerja di salah satu kebun kelapa sawit
  milik : tuan H. BADRUN
  di daerah malaysia penghasilan saya
  perhari Cuma 55ribu rupiah,hanya pas pasan
  untuk mengecukupi kehidupan keluarga saya
  Alhamdulillah sekarang Sejak saya bergabung
  jadi member_ MBAH DEWA BHARATA_
  dan ini. Kemenangan saya yg Ke 3X
  Kemarin Di kasih lagi.4D togel malaysia benar-benar tembus...
  impian saya selama ini sudah jadi kenyataan.
  Alhamdulillah Kehidupan keluarga saya pun
  jauh lebih baik dari pada sebelumnya.
  Buat saudara bapak/ibu yang ingin mendapatkan
  REJEKI melalui jalan TOGEL..atau yg sdh bosan dgn kemiskinan
  Hub: MBAH DEWA BHARATA Di:( 082 316 555 388- )
  atau Klik Situs resmi kami. di bawah ini.....

  KLIK-> BOCORAN TOGEL HARI INI


  di jamin anda akan bahagia dengan keluarga
  yang punya rumah salam jackpot & damai selalu  Bpk.SYUKUR DI PAPUA

  ***********************************

  ...
  assalamualaikum wr,wb
  MBAH… saya SYUKUR
  mengucapkan banyak2 terima
  kasih kepada MBAH DEWA
  atas nomor togelnya yang
  kemarin MBAH berikan
  alhamdulillah
  ternyata itu benar2 tembus
  MBAH dan berkat bantuan
  MBAH DEWA saya bisa
  melunasi semua hutan2
  orang tua saya yang ada di
  BANK BRI dan bukan hanya
  itu MBAH alhamdulillah
  sekarang saya sudah bisa
  bermodal sedikit untuk
  mencukupi kebutuhan
  keluarga saya sehari2. itu
  semua berkat bantuan MBAH
  DEWA sekali lagi
  makasih banyak yah MBAH…
  yang ingin mencari modal dgn jalan singkat
  melalui jalan togel HUB: MBAH DEWA BHARATA
  DI: ( 082 316 555 388 ) dijamin tdk mengecewakan.
  atau kunjungi situs resmiNya dibawah

  klik => BOCORAN TOGEL HARI INI

  .
  BalasHapus
 127. Dasar nu aredan....
  Tooolllloooooollllll

  BalasHapus
 128. or Gunung Gede Pangrango
  Ada misteri horor di Gunung Gede Pangrango yang terletak di 3 kabupaten, yakni Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Kadangkala pendaki yang berada di kawasan alun-alun Surya Kencana akan mendengar suara kaki kuda yang berlarian, tapi kuda tersebut tidak terlihat wujudnya. Konon, kejadian ini pertanda Pangeran Surya Kencana datang ke alun-alun dengan dikawal oleh para prajurit. Selain itu para pendaki kadang kala akan melihat suatu bangunan istana.  Alun-alun Surya Kencana berupa sebuah lapangan datar dan luas pada ketinggian 2.750m dpl, di sebelah timur puncak Gede, merupakan padang rumput dan padang edelweiss. Surya Kencana adalah nama seorang putra Pangeran Aria Wiratanudatar (pendiri kota Cianjur) yang beristrikan seorang putri jin. Pangeran Surya Kencana memiliki dua putra : Prabu Sakti dan Prabu Siliwangi.

  Kawasan Gunung Gede merupakan tempat bersemayam Pangeran Surya Kencana. Beliau bersama rakyat jin, menjadikan alun – alun sebagai lumbung padi yang disebut Leuit Salawe, Salawe Jajar, dan kebun kelapa salawe tangkal, salawe manggar.

  Petilasan singgasana Pangeran Surya Kencana berupa sebuah batu besar berbentuk pelana. Hingga kini, petilasan tersebut masih berada di tengah alun-alun, dan disebut Batu Dongdang yang dijaga oleh Embah Layang Gading. Sumber air yang berada di tengah alun-alun, dahulu merupakan jamban untuk keperluan minum dan mandi.

  Di dalam hutan yang mengitari Alun-alun Surya Kencana ini ada sebuah situs kuburan kuno tempat bersemayam Prabu Siliwangi. Pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi yang menguasai Jawa Barat, terjadi peperangan melawan Majapahit. Selain itu Prabu Siliwangi juga harus berperang melawan Kerajaan Kesultanan Banten. Setelah menderita kekalahan yang sangat hebat Prabu Siliwangi melarikan diri bersama para pengikutnya ke Gunung Gede.

  Sekitar gunung Gede banyak terdapat petilasan peninggalan bersejarah yang dianggap sakral oleh sebagian peziarah, seperti petilasan Pangeran Suryakencana, putri jin dan Prabu Siliwangi. Kawag Gunung Gede yang terdiri dari, Kawah Ratu, Kawah Lanang, dan Kawah Wadon, dijaga oleh Embah Kalijaga. Embah Serah adalah penjaga Lawang Seketeng (pintu jaga) yang terdiri atas dua buah batu besar. Pintu jaga tersebut berada di Batu Kukus, sebelum lokasi air terjun panas yang menuju kearah puncak.

  Eyang Jayakusumah adalah penjaga Gunung Sela yang berada disebelah utara puncak Gunung Gede. Sedangkan Eyang Jayarahmatan dan Embah Kadok menjaga dua buah batu dihalaman parkir kendaraan wisatawan kawasan cibodas. Batu tersebut pernah dihancurkan, namun bor mesin tidak mampu menghancurkannya. Dalam kawasan Kebun Raya Cibodas, terdapat petilasan/ makam Eyang Haji Mintarasa.

  Pangeran Suryakencana menyimpan hartanya dalam sebuah gua lawa/walet yang berada di sekitar air terjun Cibeureum. Gua tersebut dijaga oleh Embah Dalem Cikundul. Tepat berada di tengah-tengah air terjun Cibeureum ini terdapat sebuah batu besar yang konon adalah perwujudan seorang pertapa sakti yang karena bertapa sangat lama dan tekun sehingga berubah menjadi batu. Pada hari kiamat nanti barulah ia akan kembali berubah menjadi manusia.

  BalasHapus
 129. Syukur alhamdulillah saya ucapkan kepada ALLAH karna atas kehendaknya melalui AKI DARMO saya sekaran sudah bisa buka toko sendiri dan bahkan saya berencana ingin membangun hotel dan itu semua berkat bantuan AKI DARMO,saya tidak pernah menyanka kalau saya sudah bisa sesukses ini,atas bantuan AKI DARMO yang telah memberikan nomor selama 3x putaran dan alhamdulillah itu semuanya tembus bahkan beliau juga membantu saya dengan dana ghaib dan itu juga benar benar terbukti, AKI DARMO juga menawarkan minyak penarik kepada saya dan katanya minyak ini bisa digunakan untuk berbagai jenis keperluan dan baru kali ini saya temukan paranormal yang bisa dipercaya,,bagi teman teman yang ingin dibantu untuk dikasi nomor yang benar benar terbukti tembus atau dana ghaib dan kepengen ingin membeli minyak penglaris jualang silahkan hubungi AKI DARMO di 082-310-142-255 ini benar benar terbukti nyata karna saya sendiri yang sudah membuktikannya –ATAU KTIK ALAMAT BLOG AKI - >>>>KELIK DI SINI <<<<<

  BalasHapus
 130. Terimakasih buat penulis cerita sejarah ini. Setidaknya meskipun sya bkan orang jabar tapi tau sejarahnya.
  Untuk kebenaran atau tidak sejarah ini wajar saja jadi perdebadatan. Karna negara kita pernah di jajah oleh belanda.dan belanda sering merubah-rubah buku sejarah indonesia.
  Tak lain tujuannya emang untuk memecah belahkan indonesia.

  Mohon maaf klu ada kata2 yg slah..

  BalasHapus
 131. Masukkan komentar Anda...menurut saya prabu siliwangi bukan lahir di ciamis itu salah itu hanya karangan tulisan orang goblog yang suka mengarang Cerita ... semua orang juga bisa kalau mengarang ngarang cerita mah ... yang benar tuh prabu siliwangi itu asli bogor pakuan padjajaran penerus keraja.an tarumanegara ....

  BalasHapus
 132. saya suka komentar aldintambeng bagus dan tepat

  BalasHapus
 133. Haha carita/dongeng ngabobodo anu cengeng cuma sebuah karangan tdk lebih, mereka yg mau bercerita itu hebat, tdk ada salahnya jk dlm sebuah cerita itu kita ambil Yg baiknya.tak masalah cerita itu benar tidaknya. Krn kt sendiri pun tdk melihat dgn mata kpala sendiri. Jika di sngkut paut kan dgn masalah ajaran agama itu ada pd pilihan masing masing, karena semua agama tujuan nya satu. Mengajarkan kebaikan bukan kejahatan.jd kasimpulana tina ngaran silihwangi eta kudu saling sengitan saling berbagi kebaikan biarpun berbeda beda agama tetapi tujuana sama,piken kahadean sadayana. Hiji deui lah ada pun yg tau percis dgn cerita di atas cigana moal cukup ku sabuku merenan nya,deudeuh teuing atuh nya.salam damai selalu abenk banten.

  BalasHapus